TACK till alla feminister som velat dela med sig av tankar och erfarenheter till vårt projekt! Utan er hade vi inte haft det underlag vi behövt för vare sig rapport, metodkit eller det följande  påverkansarbetet.

Tack för den här tiden!

Nu säger vi tack och hej – och avslutar bloggen En av de saker som kännetecknar projekt är att de är tidsbegränsade. De påbörjas och avslutas efter ett på förhand uppgjort tidsschema. Och nu har det blivit dags att avsluta det här projektet – och därmed också den här bloggen. Det här är bloggens sista […]

Chanser

Vilka chanser?

Hur stora chanser för bifall? Hur stora är chanserna – eller möjligheterna – att beviljas pengar när en ansöker om att driva projekt för jämställdhet, feminism eller kvinnors organisering? En av de mest använda taggarna här på bloggen är den om finansiering, eftersom pengar ofta är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet även i […]

Festival

Festival och feminism

Feminism och aktivism i Malmö Under årets feministiska festival arrangerade vi en av dess mötesplatser, under titeln ”Feminism och aktivism i Malmö”. En liten grupp engagerade feminister trotsade morgontröttheten, och möjligen lite extra sömnbrist orsakat av föregående kväll stora feministfest, och diskuterade teman som rum för feminism – offentlig feminism – ett feministiskt Malmö tillsammans. […]

Glada tillrop

Ett glatt tillrop…

…för att Feministiskt Perspektiv och Eva Lindholm förra veckan skrev en artikel om vår projektrapport. Jättekul, tycker vi och hoppas att vi på det sättet kan nå ut till ännu fler feminister. Och att vi tillsammans kan samla kraft för att ifrågasätta de skeva strukturerna i civilsamhället som spär på samhällets ojämställdhet och gör det […]

Kunskapens frukt

Nytta och nöje

Vem kan leva på applåder? Människor som har erfarenhet av kultursektorn berättar ibland om problemet med att de förväntas uppträda, skapa, måla, bidra, rita, stand-uppa osv, osv utan betalning. Arrangörerna meddelar välvilligt att de kan få ett mål mat och kanske lite öl som tack för att de är med. Och menar ibland att det […]

I slutet av maj bjöd vi in de politiker som medverkat i projektet till ett avslutande samtal. Syftet var att tänka konstruktivt kring lösningar för ett stärkt feministiskt civilsamhälle i Malmö

Vad säger politiker?

Ett avslutande samtal – en summering Under det gångna projektåret har vi haft kontakt med en grupp politiker som uttryckt intresse för frågan om ett stärkt feministiskt civilsamhälle. Politikerna har fått löpande information om projektet, främst genom dess nyhetsbrev. Innan vi avslutar dessa två år som vi ägnat åt O/organiserad feminism? ville vi veta vad […]

Ibland hopar sig arbetsuppgifterna och den knappa tiden räcker inte till. Tidsbristen är ett genomgående problem i det feministiska civilsamhället. Så bloggen tar paus i några dagar och är tillbaka nästa vecka!

Paus

Den här veckan har bloggen en paus. Gissa varför? Jo, på grund av tidsbrist. Inte helt överraskande. Den som läst bloggen vet att just tidsbristen är ett stort problem, både i civilsamhället i allmänhet och det feministiska civilsamhället i synnerhet. Eftersom detta projekt snart ska avslutas har en mängd göromål hopat sig – en medverkan […]

Hur skulle samhället se ut utan civilsamhället? Vilken riktning skulle samhällsutvecklingen ta? Är ett engagemang inom civilsamhället alltid valfritt?

Valfritt

Det är valfritt – här är dina val: Vad hade hänt om allt det arbete som görs inom civilsamhället hade upphört? Om alla – miljoner människor och arbetsinsatser – helt enkelt lade ner? Strejkade? Eller helt enkelt inte orkade längre? Civilsamhället räddar liv Personer som gillar sport och idrott hade haft svårt att hitta möjligheter […]

Vems ansvar? Det är civilsamhällets ansvar att driva på samhällsutveckling s.k underifrån. Men det betyder inte att allt ansvar kan läggas där.

Feministisk samvetsstress

”Om inte jag gör det blir det inte gjort” Samvetsstress. Det är ett ord lånat av en artikel som handlar om arbetssituationen för människor som arbetar inom vården. Där handlar det om att vårdpersonal, på grund av slimmade organisationer och medföljande tidsbrist, känner att de inte har tid och möjlighet att ge vårdtagarna/patienterna den vård […]