Lästips för att lära mer om intersektionalitet

Intersektionalitet – mer än en vägkorsning

Inom feminismen hör en allt oftare begreppet intersektionalitet. Det behövs en intersektionell feminism, eller ett intersektionellt perspektiv, kan det sägas. Vad är då intersektionalitet? Intersektionalitet; hur olika maktstrukturer påverkar varandra Jo, intersektionalitet är ett sätt att se hur olika maktstrukturer, eller maktordningar, påverkar varandra. En intersektionell feminism handlar alltså om att se maktordningar förknippade med […]

Organisering kan lösa gemensamma problem och ge mer tid till det feministiska arbete som den enskilde organisationen vill bedriva

Varför organisering av feminism?

I vårt projektnamn ställer vi frågan om feminismen ska vara organiserad eller oorganiserad. Det vi egentligen vill säga med vår fråga är att ett organiserat feministiskt civilsamhälle är bättre än ett oorganiserat. Styrkan med organisering är att nå större mål.  Vad är då styrkan med organisering? En kan väl säga att organisering handlar om att […]

Nu börjar andra året av projektet O/organiserad feminism?

Nu börjar det!

Äntligen är hösten här och från och med augusti arbetar Malmö Jämställdhetsbyrå med det andra projektåret av O/organiserad feminism? Du kommer att kunna följa projektet här på bloggen. Under förra projektåret kartlade vi, med hjälp av andra feminister, hinder och svårigheter inom det feministiska civilsamhället som inspirerade till idéer och metoder för hur dessa hinder […]