Oberoende om vi kallar det feminism eller kvinnorörelse är majoriteten av de engagerade kvinnor
Bild: Fanny Beckman

Feminism eller kvinnorörelse?

Är feminism och kvinnorörelse synonymer? Inom projektet O/organiserad feminism? har vi valt att benämna vårt arbetsområde som feminism, ibland kombinerat med kvinnorörelse. En del uppfattar att det är en stor skillnad mellan de två begreppen, andra använder dem som synonymer. Vi har letat efter en definition på begreppen som visar skillnaden mellan dem, men inte […]

Höst i Malmö

Vårt första nyhetsbrev skickat!

Nyhetsbrev för O/organiserad feminism? Nr 1, september 2015 Idag skickar vi ut det första av fyra nyhetsbrev inom projektet till de politiker som tackat ja till att få information från projektet. Dagens utskick gick till bland andra Hanna Gedin (v), Linda Hiltmann (fi), Hillevi Larsson (s), Nils Karlsson (mp), Torbjörn Tegnhammar (m) och Frida Trollmyr […]

Stärkt feministisk organisering gör att jämställdhetsutvecklingen drivs framåt

Nominera mera!

Vill du nominera oss? Malmö Stad mottar just nu nomineringar för årets jämställdhetspris. Mer information om det hittar du här Om du inte redan nominerat – eller om du vill nominera flera – går det såklart utmärkt att nominera projektet O/organiserad feminism? till årets pris. Det skulle göra oss fantastiskt glada! Varför ska du nominera […]

Sharing is caring

Feministisk kompetensspridning

Sharing is caring! Att dela med sig är att bry sig om. Du har säkert hört det förut. För att bedriva feminism i civilsamhället behövs framför allt en starkt vilja och stort engagemang, men det kan också behövas annan kunskap och kompetens. Det kan handla om allt från kunskap om hur en startar och bildar […]

Fanny Beckman är fotografen bakom fler av de bilder som kommer att användas här på bloggen. Just denna bild är dock tagen av Pauline Ågren, eftersom Fanny själv är med på bilden.

Vi säger hej till fotografen Fanny

Hej fotograf Fanny Beckman! En hel del av de bilder som vi kommer att se här på bloggen är dina bilder. Vi på Organiserad Feminism blir nyfikna på vem Fanny är. Vad tycker du är roligast med att fotografera? Fanny: Det roligaste är alla nya möten, och utmaningen att snabbt finna ett förtroende sinsemellan. Förtroendet mellan personen […]

För att stärka den feministiska organiseringen behöver civilsamhället arbeta på olika nivåer. I vårt metodkit kallar vi dem mikro, meso och makro

Att arbeta på olika nivåer

När vi under förra projektåret av O/organiserad feminism? skulle ta fram metoder för att stärka den lokala feministiska organiseringen började vi med att kartlägga vilka hinder som aktiva feminister i Malmö såg i sitt arbete och engagemang. Det visade sig att många hinder orsakades av brist på antingen tid eller pengar – eller bägge. Hellre […]

En av definitionerna av feminism som används i arbetet med O/organiserad feminism?

Vad är feminism?

Vi säger att organiserad feminism är bättre än oorganiserad. Men vad är feminism egentligen? Är det samma sak som jämställdhet? Är det samma sak som kvinnors rättigheter? Eller är det något annat? Det finns kanske lika många definitioner av feminism som det finns feminister. Malmö Jämställdhetsbyrå – som driver projektet O/organiserad feminism? – är en […]

Den onorma boken är skriven av Selma Gušić och illustrerad av Lisa Ewald

Onormigt som hjälp för jämlikhet

Många civilsamhällesorganisationer vilar på grunden om alla människors lika värde. Men trots att vi som är verksamma inom det jämlikhetssträvande civilsamhället tror på jämlikhet, rättvisa, jämställdhet, likabehandling, kan det ibland vara svårt att praktisera. Vi är ju uppvuxna, och lever, i ett samhälle som är ojämlikt och vårt beteende styrs bland annat av inlärda normer […]