I boken Normkreativ finns både kunskap om varför det ofta är ojämlikt och hur vi istället kan göra jämlikt.

Bli normkreativ!

Göra jämlikhet Det senaste materialtipset här på bloggen handlade om hur vi ska upptäcka havet vi simmar i  – alltså de normer som omger oss i den organisation (eller de sammanhang) vi verkar och befinner oss i. Genom att se normerna och granska vilka normer som leder till makt och status och hur detta gynnar […]

Vi skriver i Feministiskt Perspektiv om problemen som bristen på pengar och finansiering orsakar det feministiska civilsamhället.

Förhindrad feminism?

Feminism med förhinder ”Det feministiska civilsamhället tvingas ägna alldeles för mycket tid åt att söka pengar för att kunna bedriva feministiskt arbete. Stärk finansieringen i stat och kommun och inrätta en oberoende feministfond, föreslår artikelförfattarna Emma Larsson och Malin Beckman.” Läs vår debattartikel som publicerats i Feministiskt Perspektiv, om hur feminismen blir förhindrad på grund […]

Boken "Inkludera" av Frida Ohlsson Sandahl är ett boktips för den som vill lära sig arbeta mer normkritiskt inom sin organisation.

Att upptäcka havet

Inkludera I boken Inkludera refererar författaren Frida Ohlsson Sandahl till maskulinitetsforskaren Michael Kimmel som enligt uppgift sagt att fisken är den sista som upptäcker havet – som en jämförelse om hur den som befinner sig i normen är den sista att upptäcka normen. Den som bryter mot normen är dock medveten om normen desto oftare. […]

Att veta att en utsätts för diskriminering är ett första steg för att kunna göra något åt det. Genom att sprida kunskap kan fler få tillgång till den möjligheten

Vad är diskriminering?

Diskrimineringslag för att främja alla människors lika värde För att vi ska kunna använda diskrimineringslagen som det är tänkt – det vill säga för att bekämpa diskriminering och främja mänskliga rättigheter – är det viktigt att vi vet om att den finns och hur den kan användas. En av de saker som kursen ”Med lagen […]

Med lagen som verktyg

Med lagen som verktyg

På kurs! I helgen som gick anordnade DO (Diskrimineringsombudsmannen), Helsingborgs ADB , Malmö mot Diskriminering och Sensus kursen ”Med lagen som verktyg. En kurs för dig som är aktiv i civilsamhället”. Eftersom ett av de hinder som identifierades under vår kartläggning förra året var att det trots goda intentioner saknas tillfredsställande kunskap om interndemokrati, tillgänglighet, […]

Nu tar vi helg! Tack till alla er som deltog på workshop och alla ni som besvarar vår enkät.

Tack!

Vår finansieringsvecka lider mot sitt slut. Men det betyder inte att vi inte kommer att lyfta frågan om finansiering i fortsättningen. Det kommer vi att fortsätta göra – bara inte fullt lika ofta! Använd taggen ”finansiering” för att hitta alla inlägg på temat. Tack Ett STORT TACK till er som deltog på vår workshop på […]

Malmö Stad har tidigare haft bidrag som kallats fritidsexpressen och kulturexpressen. Vi tycker att det är dags för Jämlikhetsexpressen!

Jämlikhetsexpressen

Tillgång och efterfrågan Ett problem med den bristande finansieringen för feministisk verksamhet och feministisk organisering är att de medel som faktiskt finns att söka inte alltid motsvarar de behov som aktiva inom det feministiska civilsamhället ser i sin verksamhet. Ett sådant exempel som kom fram på en av vårens workshops var att många saknade medel […]

Bristande finansiering orsakar många problem. Men tillsammans kan vi hitta lösningar!

Problem och lösningar

Tänka tillsammans! Den här veckan ägnar vi åt frågan om finansiering. Bristen på pengar och svårtillgängliga ansökningsförfaranden utgör stora hinder för feministisk verksamhet och feministisk organisering. Vi har både gått igenom några av de problem som uppstår när pengar och finansiering tryter, och förslag på möjliga lösningar. Har du inte hunnit med alla inlägg? Då […]

Många människor tillsammans kan antingen skapa kaos eller åstadkomma underverk

Är crowdfunding lösningen?

Gräsrotsfinansiering Att pengar behövs för att bedriva effektiv feminism har vi nu konstaterat många gånger om här under finansieringsveckan. Men vad finns det för lösningar på problemet, ett problem som ärligt talat inte bara feminismen brottas med? Igår tog vi upp idén om en oberoende feministfond, en idé som skulle kunna påbörjas med hjälp av […]

Fritid

Engagemang som kostar

Engagemang är inte gratis Vi ägnar veckan åt att prata pengar här på bloggen. Pengar och finansiering. För saker och ting kostar. Till och med den resurs som utgör grunden för civilsamhället – tid – kostar pengar. Fast det är inte meningen att den ska göra det inom civilsamhället, där är det meningen att tiden […]