Grogrund

Idealitet. Vän eller fiende?

Idealitet – förutsättning och hinder Det civila samhället definieras som ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen” (prop. 2009/10:55) Det civila samhället har många namn. Förutom det nyss nämnda kan det också kallas bland annat den ideella sektorn, den idéburna sektorn, föreningslivet, […]

TACK för din hjälp!

Skynda hjälpa oss!

Sista chansen! På söndag stänger vi enkäten om feministfond. Du hjälper oss ENORMT genom att svara, om du inte redan gjort det. Om du har svarat hjälper du oss OTROLIGT mycket om du vill hjälpa oss sprida enkäten till fler feminister. Fler inlägg, som förklarar idén med en feministfond, hittar du här och här. När […]

I februari kommer sammanställningen av den webbaserade enkäten gällande feministfonden. Vi går en ny feministisk vår till mötes!

Vad sägs om en feministfond? Behov och risker

Sommaren slutar här Eller, om inte sommaren – som så här i januari känns ganska avlägsen – så i alla fall sammanställningen av sommarens enkät om en feministfond! Under februari månad kommer sammanställningen av den nätbaserade enkät som handlar om samma fråga. Detta avslutande inlägg handlar om de två sista frågorna på enkäten från i […]

Feminismen är en diversifierad rörelse - skulle en feministfond kunna öka mångfalden av röster som har möjlighet att höras och utöva feministisk påverkan?

Vad sägs om en feministfond? Vinster

Vinster med en feministfond Som vi såg i det förra inlägget finns det alltså en hel del utmaningar kring det eventuella skapandet av en feministfond. Men vad sägs det då om möjliga vinster? Här kommer sammanställningen från enkäten som vi bad besökare fylla i under 2015 års Feministisk Festival. Oberoende och auktoritet En av de […]

En feministfond skulle kunna överbrygga en del av de hinder som finns inom det feministiska civilsamhället. Men skapandet av en fond kräver också arbete - kanske på bekostnad av annat?

Vad sägs om en feministfond? Utmaningar

Utmaningar med en feministfond? Vad tyckte besökarna på Feministisk Festival om idén om en feministfond? Enkäten som vi bad besökarna besvara innehöll fyra frågor om feministfondsidén. De fyra frågorna var: Vilka utmaningar kan finnas med att upprätta en feministfond? Vad har feminismen att vinna på en feministfond? Vilka behov skulle en eventuell fond prioritera? Vilka […]

Innan idén om en feministfond kan ges grönt ljus måste fondens syfte och mål specificeras. Bäst blir det om detta görs tillsammans med dem fonden ska gynna - civilsamhällets feminister.

Vad sägs om en feministfond?

Money makes feminism go ‘round? Pengar, finansiering, söka medel, kostnader… En hel del av inläggen här på bloggen handlar om frågan om finansiering, finansiering av feministisk verksamhet inom civilsamhället. Varför så mycket fokus på just denna fråga? Jo, för att det är ett stort problem. För även om mycket kan göras även utan pengar, så […]

Genom att hjälpas åt främjar vi den feministiska utvecklingen i samhället. Tillsammans bygger vi ett feministiskt samhälle.

Konkurrens är patriarkalt

Skippa konkurrens till förmån för samverkan Två av de resurser som behövs mest inom civilsamhället är tid och pengar. Det är också dessa två det råder mest brist på, och denna brist utgör de största hindren för det feministiska civilsamhället och organisering. Det är också två resurser som i mycket hänger ihop med varandra – […]