Feministfondsenkät fråga 1

Äntligen!

Och vad är det för dag idag då? Jo, det är minsann februari månads sista dag. Och vad har jag lovat er att ni ska få i februari? Jag vill minnas att jag lovat er en sammanställning av feministfondsenkäten som avslutades i januari. Så har det ju inte riktigt blivit. Som ni kanske har läst […]

De lagar och regler som styr civilsamhället är inte statiska - de kan förändras och några av utredningens förslag är helt klart solglimtar!

Utredningen är här!!

SOU 2016:13 – 542 sidor att sätta tänderna i!! Möjligen är inte alla lika exalterade över detta. Och ärligt talat, en får kanske vara rätt så ner-nördad i ett ämne för att en ska bli exalterad över en statlig offentlig utredning (SOU). Det är onekligen lite sömnpiller över namnet. Men… Den här, med det fina […]

Det ideologiska civilsamhället har ofta stora visioner om ett förändrat samhälle. Hindren på vägen är många, bland annat bristen på tid och pengar.

Feministiska mål

Feministiska mål för feministiska allianser Skulle feministiska allianser underlättas genom att det feministiska civilsamhället tydligare arbetar målbaserat? Idén föddes under O/organiserad feminism?s första projektår och går ut på att feministiska organisationer inom ett givet geografiskt område gemensamt tar fram en rad mål för deras feministiska arbete. Målen kan sedan inordnas i ett förgrenat schema, där […]

Ljusträd

Feministiska allianser

Hur gör vi feministiska allianser? Allianser. Det är ett ord som ofta hörs när vi pratar om organisering. Genom att skapa allianser skapar vi organisering. Men vad betyder det? Och hur gör en? Det senaste referensgruppsmötet inom O/organiserad feminism? ägnades åt att diskutera just allianser. Referensgruppen träffas fyra gånger under projektåret och i gruppen deltar […]

Ledarskap i en ideell organisation skiljer sig från ledarskap i andra organisationer. BRINNA! kan vara bra att läsa även för den som inte har en ledarskapsroll men som vill fundera över arbetssätt och metoder i civilsamhället

Att ta hand om andras eld

När slipar du din såg? När vi lade ut en blänkare om det senaste blogginlägget – om utbrändhet i civilsamhället – på Malmö Jämställdhetsbyrås facebooksida kom det in ett tips om en bok som kan motverka just detta i kommentarerna. Det tackar vi för Boken som det tipsades om heter ”Brinna! Att göra skillnad som […]

Att brinna för något ses ofta som en tillgång i civilsamhället. Men den som brinner kan också bli utbränd.

Utbränd

Aktivism som håller hela livet Civilsamhällesengagemang. Det är något en gör på fritiden. Det är en av de grundläggande principerna i civilsamhället, att aktiviteterna och arbetet görs på fritiden utan ekonomisk ersättning. Det finns visserligen anställda inom civilsamhället – exempelvis genom projektmedel – men majoriteten är där på sin fritid och jobbar gratis för något […]

Boken Förbjuden handling kan hjälpa oss att förstå det motstånd som könad organisering ofta väcker.

Kvinnors organisering – en förbjuden handling?

Politik och kön Organisering – kollektivt handlande – krävs för att åstadkomma förändring. Feministisk organisering krävs för att utmana och förändra de samhälleliga regler som idag gäller för förhållandet mellan makt och kön. Regler som för det mesta är osynliga, inofficiella, men som ändå styr samhället och dess individer med järnhand – vad får vi […]