Majoriteten av svaren i feministfondsenkäten kan tolkas som att idén ges grönt ljus hos många feminister. Det är ett kanonbra underlag för att arbeta vidare med idén.

Något att tillägga?

Sista frågan Det har blivit dags för att ta en titt på den allra sista frågan i enkäten om feministfondens vara eller icke vara. I den ville vi helt enkelt veta om de svarande hade något de ville tillägga, som gick utöver de svar de redan gett. Vi fick in 25 svar på den frågan. […]

Via diskussioner och omröstningar på nätet (i ett specifikt forum): 33
Genom workshops och fysiska diskussionsträffar runt om i landet: 90
Genom en tillsatt arbetsgrupp: 70
Vet inte/ingen åsikt: 14
Annat: 4
Totalt: 144

Vilka kriterier?

Hur tar vi fram fondens kriterier? Föregående inlägg om feministfonden handlade om hur en eventuell framtida fond borde styras, alltså vem som skulle bestämma. Men hur ska vi få fram vad fonden ska syfta till och vilka mål den ska främja? Den ska stärka feminismen, såklart, men hur? Vilka målsättningar ska vara grundläggande, vilka kriterier […]

Love Malmö 1

Tredje nyhetsbrevet skickat!

Nyhetsbrev nummer 3 – mars 2016 Som du redan vet om du läser den här bloggen så vill vi inom O/organiserad feminism? vill vi nå politiker för att dela med oss av projektets erfarenheter och skapa förutsättningar för påverkan kring det feministiska civilsamhällets villkor och förutsättningar. Politikerna som deltar i projektet på detta sätt är […]

En styrelse bestående av representanter från olika civilsamhällesorganisationer: 24
En styrelse bestående av feministiskt engagerade, frivilliganmälda och utvalda personer: 25
En blandning av ovanstående: 93
Genom en paraplyorganisation: 16
Annat: 5
Totalt: 163

Vem ska bestämma?

Hur ska fonden förvaltas? Vem ska bestämma hur medlen fördelas? Om en fond blir verklighet kommer den antagligen inte sköta sig själv – utan någon måste förvalta dess medel, se till att dess syften följs och dess mål uppnås genom hur pengarna fördelas. Någon måste alltså på något vis bestämma över fonden, och i enkäten […]

Utvalda sakfrågor eller teman (som kan skifta över tid): 42
Möjligheten att anställa personal/arvodera arbetsinsatser: 46
Finansiering av utrustning och/eller lokaler: 29
Aktiviteter: 41
Inga speciella prioriteringar, varje ansökan ska bedömas utefter sina förutsättningar: 70
Vet inte/ingen åsikt: 5
Annat: 3
Totalt: 144

Att prioritera bland feminismens behov

Vilka behov ska en feministfond prioritera? Om vi nu hade en fond med en massa pengar, hur skulle de fördelas, vilka behov skulle den prioritera? Det kan tyckas att frågan liknar den vi ställde i fråga 3 – vad anser du att det behövs mer pengar till – och det är väl inte helt fel. […]

Mindre beroende av offentliga medel: 75
Öronmärkta pengar till feminism: 85
Feminismen som fokusfråga: 84
Budskapet att pengar behövs i civilsamhället: 29
Annat: 6

Högsta vinsten?

Vilka vinster med en feministfond? Vi har tidigare gått igenom utmaningar med en oberoende feministfond, och kommit fram till att det finns några stycken – men vilka skulle vinsterna vara? Vad är det som skulle vara så himla bra med en sådan fond att det (kanske?!) är värt att konfrontera alla utmaningar och arbeta vidare […]

Internationella kvinnodagen infaller den 8:e mars varje år och ger en möjlighet att uppmärksamma det arbete som återstår innan vi når ett jämställt samhälle

Internationella kvinnodagen – världens jämställdaste dag?

Idag tar vi ett uppehåll från feministfonden med anledning av att det är… *trumvirvel* …internationella kvinnodagen!! Varför internationella kvinnodagen? Dagen har uppmärksammats i över 100 år, och i Sverige brukar det ses som en politiskt laddad dag – en dag som handlar om kamp. På en del andra ställen handlar kvinnodagen istället om att visa […]

Antal svar: 151
Att få ihop pengar: (75 st)
Att utforma kriterier för vem som skulle kunna söka pengar: (60 st)
Att får fördelningen av pengar att bli rättvis: (51st)
Att utforma kriterierna så att det motverkar ojämlikheterna inom det feministiska civilsamhället: (69 st)
Att definiera vad som räknas som feministisk verksamhet: (65st)
Att skapa styrning och förvaltning av fonden: (46st)
Att hitta etiska sätt att få fondens medel att växa: (50st)
Vet inte/ingen åsikt: (9st)
Annat: (15st)

En fond – många utmaningar

Jämlikhet, rättvisa och … pengar (?!) Det är de främsta utmaningar ni som svarat på enkäten ser med en feministfond. Hur får vi ihop pengarna? Hur fördelas pengarna rättvist och hur kan de användas för att utjämna ojämlikheter inom det feministiska civilsamhället? För även om majoriteten av er som svarat på vår enkät om en […]

Ja: 121 st
Nej: 6 st
Kanske: 24 st
Vet ej/osäker: 5 st
Antal svar: 156 st

Stärkt feminism?

Varför? Där fråga 3 gav utrymme för massor av djupdykning och analys är fråga 4 mer rättfram. Frågan handlade om de svarande trodde att en oberoende feministfond skulle kunna stärka den feministiska organiseringen. Majoriteten svarar ja – 79% av totalt 156 svar. Här finns ingen anledning till att bli långrandig. Majoriteten av de som svarar […]

Vår i Skåne

Om det regnade pengar…

…vad skulle vi då använda dem till? Dags för del två av sammanställningen av feministfondsenkäten. Återigen – TUSEN TACK till er som svarat!! Idag tittar vi närmare på frågorna 3 och 4. Fråga 3 handlade om vad det behövs mer pengar till inom det feministiska civilsamhället och fråga 4 om ni som svarat på enkäten […]