Är systerskap könsspecifikt eller något som kan utövas mellan personer av alla kön?

Systerskap

Att utöva systerskap är att göra feminism Ibland kan de feministiska diskussionerna bli teoretiska och abstrakta. Det handlar om strukturer och mönster, att göra analyser utifrån de egenskaper och beteenden vi lär oss med bas i det kön vi föds med, och som vår omgivning uppfattar oss som. Att feminismen eftersträvar jämställdhet och jämlikhet är […]

Ja, nej eller kanske? Vad kommer Malmös politiker säga om de förslag vi lagt fram för ett stärkt feministiskt civilsamhälle?

3 förslag för ett stärkt civilsamhälle

För ett tag sedan kontaktade vi samtliga ledamöter i Malmö stads fritidsförvaltning med tre förslag om hur de kan stärka Malmös feministiska civilsamhälle. Nu har vi också skrivit om förslagen som en debattartikel. Våra förslag och artikeln kan du läsa här nedanför. Stärk det feministiska civilsamhället Personer av alla kön ska ha samma rätt och […]

Det blir som att slå knut på resonemanget när den som arbetar med feministiska frågor som exempelvis ekonomisk självständighet själv arbetar under liknande arbetsförhållanden som en kritiserar

En kvinnofälla slår igen

Anställd i civilsamhället – en kvinnofälla? Det finns anledningar att diskutera vilka arbetsvillkor som råder inom det feministiska civilsamhället, och samtidigt koppla dem till den kritik som samma civilsamhälle ofta riktar mot de villkor som råder inom kvinnodominerade yrken. Yrken som ses som en kvinnofälla. (Ett begrepp som för övrigt kan gälla mer än arbetslivet, […]

Förvirring

SKANDAL!

…eller? Är detta verkligen en skandal? Den som läser denna blogg med någorlunda regelbundenhet kan inte ha missat att vi pratat en hel del om pengar och finansiering. Anledningen till det kan du läsa i något av de föregående inläggen som är taggade just ”finansiering”. Att frågan om finansiering riskerar att bli något av en […]

Ytterligare en bild för att illustrera organisering - denna gång med frukt och från Freepik - öppet innehåll med bilder

Öppet! Välkommen att använda

Öppet innehåll – en hjälp i feminismen Att bedriva feminism kan kräva andra kunskaper och kompetenser än bara (eller, bara och bara!) feminism. Som vi var inne på i inlägget om ”Gilla” och sociala medier kan det till exempel behövas kunnighet i hur en använder sociala medier som verktyg i sitt arbete. Vi har tidigare […]

Vilka möjligheter för påverkan ger de förslag som ryms inom utredningen "Palett för ett stärkt civilsamhälle"?
Bild från freepik.com

Palett för ett stärkt civilsamhälle

Palett för påverkan För ett tag sedan kom utredningen om ett stärkt civilsamhälle, eller Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) som den så fint kallas. I måndags, 11/4, arrangerade Tidskriften Kurage och Akademikerförbundet SSR ett samtal om utredningen – hur den påverkar organisationer och hur organisationer och civilsamhället kan använda utredningen för att bedriva […]

Hur lätt är det med organisering via sociala medier, när en inte kan sociala medier? Inte så himla lätt. Men hjälp finns att få, t ex genom boken "Gilla!" av Brit Stakston

Gilla ”Gilla”!

Sociala medier – mer än att gilla När vi hör om civilsamhälle och organisering i relation till sociala medier är det oftast i termer av att den nya tekniken och de nya medierna har underlättat för civilsamhället. Det talas om revolutioner via twitter och organisering med hjälp av facebook. I andra änden finns de som […]

Vilket ansvar har de finansiärer som stödjer civilsamhället för att civilsamhället är den demokratiska kraft det ofta tillskrivs?

Förslag till finansiärer

Hur finansiärer kan skapa demokratiska ringar på vattnet Stora delar av civilsamhället är beroende av olika typer av finansiärer för att kunna bedriva sin verksamhet. Det kan handla om statsbidrag, kommunala bidrag eller helt privata via fonder eller stipendier. En stödform är t ex projektbidrag som vi skrivit om tidigare. Genom att vara de som […]

Ny utredning som projektbidragens vara eller icke vara på gång?

Slutet för projektbidrag

Ny utredning tillsatt – slutet för projektbidrag? Regeringen har beslutat att tillsätta en ny utredning gällande att avskaffa projektbidrag för jämställdhetsarbete. Istället ska möjligheten för långsiktigt stöd utredas. Nä, alltså skoja’ bara. Så är det inte alls. Projektbidragen verkar bli kvar ett tag till. Men varför är det ens kul att skoja om? Jo, för […]