2015-09-09 10.22.46

Vi tipsar om… material

Uppsjö av material I måndagens inlägg nämndes att det produceras en hel del material, både metodmaterial och annat material, inom civilsamhället – inte minst inom de projekt som drivs där. Ett problem som många metodmaterial och dess upphovsmakare står inför är att många inte har möjlighet att prova eller implementera de kunskaper och metoder som […]

Hur lätt är det med organisering via sociala medier, när en inte kan sociala medier? Inte så himla lätt. Men hjälp finns att få, t ex genom boken "Gilla!" av Brit Stakston

Gilla ”Gilla”!

Sociala medier – mer än att gilla När vi hör om civilsamhälle och organisering i relation till sociala medier är det oftast i termer av att den nya tekniken och de nya medierna har underlättat för civilsamhället. Det talas om revolutioner via twitter och organisering med hjälp av facebook. I andra änden finns de som […]

Ledarskap i en ideell organisation skiljer sig från ledarskap i andra organisationer. BRINNA! kan vara bra att läsa även för den som inte har en ledarskapsroll men som vill fundera över arbetssätt och metoder i civilsamhället

Att ta hand om andras eld

När slipar du din såg? När vi lade ut en blänkare om det senaste blogginlägget – om utbrändhet i civilsamhället – på Malmö Jämställdhetsbyrås facebooksida kom det in ett tips om en bok som kan motverka just detta i kommentarerna. Det tackar vi för Boken som det tipsades om heter ”Brinna! Att göra skillnad som […]

Boken Förbjuden handling kan hjälpa oss att förstå det motstånd som könad organisering ofta väcker.

Kvinnors organisering – en förbjuden handling?

Politik och kön Organisering – kollektivt handlande – krävs för att åstadkomma förändring. Feministisk organisering krävs för att utmana och förändra de samhälleliga regler som idag gäller för förhållandet mellan makt och kön. Regler som för det mesta är osynliga, inofficiella, men som ändå styr samhället och dess individer med järnhand – vad får vi […]

En av definitionerna av feminism som används i arbetet med O/organiserad feminism?

Vad är feminism?

Vi säger att organiserad feminism är bättre än oorganiserad. Men vad är feminism egentligen? Är det samma sak som jämställdhet? Är det samma sak som kvinnors rättigheter? Eller är det något annat? Det finns kanske lika många definitioner av feminism som det finns feminister. Malmö Jämställdhetsbyrå – som driver projektet O/organiserad feminism? – är en […]

Den onorma boken är skriven av Selma Gušić och illustrerad av Lisa Ewald

Onormigt som hjälp för jämlikhet

Många civilsamhällesorganisationer vilar på grunden om alla människors lika värde. Men trots att vi som är verksamma inom det jämlikhetssträvande civilsamhället tror på jämlikhet, rättvisa, jämställdhet, likabehandling, kan det ibland vara svårt att praktisera. Vi är ju uppvuxna, och lever, i ett samhälle som är ojämlikt och vårt beteende styrs bland annat av inlärda normer […]

Lästips för att lära mer om intersektionalitet

Intersektionalitet – mer än en vägkorsning

Inom feminismen hör en allt oftare begreppet intersektionalitet. Det behövs en intersektionell feminism, eller ett intersektionellt perspektiv, kan det sägas. Vad är då intersektionalitet? Intersektionalitet; hur olika maktstrukturer påverkar varandra Jo, intersektionalitet är ett sätt att se hur olika maktstrukturer, eller maktordningar, påverkar varandra. En intersektionell feminism handlar alltså om att se maktordningar förknippade med […]