Påverka paletten

Att påverka det som påverkar

Vem formar politiken för det civila samhället? Med risk för att låta tjatig, civilsamhällesutredningens betänkande har offentliggjorts. Det är en text på 540 sidor som går under namnet ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”. Det självklara smeknamnet blir ”paletten”, vilket också introducerats som en ny tagg här på bloggen. Utredningen är välkommen. Med tanke på hur […]

Ja, nej eller kanske? Vad kommer Malmös politiker säga om de förslag vi lagt fram för ett stärkt feministiskt civilsamhälle?

3 förslag för ett stärkt civilsamhälle

För ett tag sedan kontaktade vi samtliga ledamöter i Malmö stads fritidsförvaltning med tre förslag om hur de kan stärka Malmös feministiska civilsamhälle. Nu har vi också skrivit om förslagen som en debattartikel. Våra förslag och artikeln kan du läsa här nedanför. Stärk det feministiska civilsamhället Personer av alla kön ska ha samma rätt och […]

Vilket ansvar har de finansiärer som stödjer civilsamhället för att civilsamhället är den demokratiska kraft det ofta tillskrivs?

Förslag till finansiärer

Hur finansiärer kan skapa demokratiska ringar på vattnet Stora delar av civilsamhället är beroende av olika typer av finansiärer för att kunna bedriva sin verksamhet. Det kan handla om statsbidrag, kommunala bidrag eller helt privata via fonder eller stipendier. En stödform är t ex projektbidrag som vi skrivit om tidigare. Genom att vara de som […]

De lagar och regler som styr civilsamhället är inte statiska - de kan förändras och några av utredningens förslag är helt klart solglimtar!

Utredningen är här!!

SOU 2016:13 – 542 sidor att sätta tänderna i!! Möjligen är inte alla lika exalterade över detta. Och ärligt talat, en får kanske vara rätt så ner-nördad i ett ämne för att en ska bli exalterad över en statlig offentlig utredning (SOU). Det är onekligen lite sömnpiller över namnet. Men… Den här, med det fina […]

Att delta på konferenser och utbildningar är ofta förenat med kostnader. Inte bara för deltagande, utan också för resor och boende. Alla organisationer har inte ekonomiska resurser för att kunna delta

Inte för alla

Inte för alla – bara för vissa? I början av november arrangerades årets MR-dagar och O/organiserad feminism? var där och bjöd in till workshop på temat Finansiera feminismen. Att medverka på MR-dagarna var en av de aktiviteter som fanns med i vår projektplan och också som en kostnad inom projektbudgeten när vi sökte medel hos […]

Att bygga och att underhålla demokrati tar tid. Eftersom det råder brist på tid inom civilsamhället riskerar demokratin att många gånger få stryka på foten.

Interndemokrati

Civilsamhället ≠ demokrati? Som du kunnat läsa i inlägget om civilsamhällets demokratiska effekter är en av civilsamhällets stora förtjänster att det bidrar till civilitet, till interna och till externa demokratieffekter. Men vad händer med dessa om civilsamhället inte har kunskapen eller resurserna – och därmed förmågan – att upprätthålla demokrati i sina egna förfaranden? Om […]

Det sätts ofta likhetstecken mellan civilsamhället och demokrati, men hänger de alltid ihop?

En evig kärlekshistoria?

Civilsamhället + demokrati = sant? När en pratar om vad det är som är så himla bra med civilsamhället, dyker demokrati i princip alltid upp i samtalet. Civilsamhället är viktigt för en levande demokrati (vilket du till exempel kan läsa på beskrivningen av denna blogg). Men vad är anledningen till att dessa två hänger ihop […]

Långsiktig finansiering

Reviderad finansiering för ett hållbart civilsamhälle

Vi vill komma loss från projektträsket Vi skriver på Agenda: Jämlikhet Malmös blogg om att det behövs reviderad finansiering för att uppnå ett hållbart civilsamhälle. En del i detta är att hitta alternativ finansiering som inte handlar om att söka medel via kommun, landsting eller stat, en annan del är att de medel som söks […]