Alliansskapande stod på agendan när vi bjöd in Ana och Aina från Ett Enat Malmö för att prata om hur vi kan göra feministiska allianser.

Att göra feministiska allianser

Alliansskapande i praktiken I förra veckan bjöd vi in till ett samtal om hur vi kan göra feministiska allianser i praktiken. Bakgrunden till samtalet var att alliansskapande är ett ord som dykt upp under projekttiden, i hänseende att det (alliansskapandet) skulle vara något som kan stärka organisering. Eftersom det låtit som något högst relevant för […]

Är systerskap könsspecifikt eller något som kan utövas mellan personer av alla kön?

Systerskap

Att utöva systerskap är att göra feminism Ibland kan de feministiska diskussionerna bli teoretiska och abstrakta. Det handlar om strukturer och mönster, att göra analyser utifrån de egenskaper och beteenden vi lär oss med bas i det kön vi föds med, och som vår omgivning uppfattar oss som. Att feminismen eftersträvar jämställdhet och jämlikhet är […]

Utvalda sakfrågor eller teman (som kan skifta över tid): 42
Möjligheten att anställa personal/arvodera arbetsinsatser: 46
Finansiering av utrustning och/eller lokaler: 29
Aktiviteter: 41
Inga speciella prioriteringar, varje ansökan ska bedömas utefter sina förutsättningar: 70
Vet inte/ingen åsikt: 5
Annat: 3
Totalt: 144

Att prioritera bland feminismens behov

Vilka behov ska en feministfond prioritera? Om vi nu hade en fond med en massa pengar, hur skulle de fördelas, vilka behov skulle den prioritera? Det kan tyckas att frågan liknar den vi ställde i fråga 3 – vad anser du att det behövs mer pengar till – och det är väl inte helt fel. […]

En resurspool är också ett sätt att låta personer som vill bidra till det feministiska civilsamhället göra en insats, trots att de kanske inte vill åta sig ett längre engagemang eller förtroendeuppdrag. Bild: Fanny Beckman

Resurspool för feminism

Kortaste vägen mellan behov och resurs Ingen kan allt, men alla kan något. Sharing is caring. Plattityderna kan stundtals hagla tätt, men det betyder inte nödvändigtvis inte att de inte bär med sig sanningar – om än uttjatade. För sanningen är trots allt att vi har möjlighet att komma längre, förändra mer, om vi hjälps […]

Genom en gemensam e-postlista kan olika civilsamhällesorganisationer lättare få överblick över vad andra arbetar med, och har möjlighet att hitta samverkansparter och kontaktuppgifter

Underlätta organisering!

Jämlikhetslistan? MR-listan? PK-listan? Okej, det behöver jobbas lite mer på namnet, men idén är i princip färdig. För att underlätta organisering föreslår vi en gemensam e-postlista för civilsamhällesorganisationer som i sin verksamhet eftersträvar jämlikhet, eller har sin bas i mänskliga rättigheter. Vi föreslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar på sig uppgiften att inrätta […]

Agenda: Jämlikhet finns än så länge i Göteborg och i Malmö. men förhoppningsvis kommer fler städer och orter få glädje av denna jämlikhetskalender i framtiden!

Vi tipsar om… Agenda: Jämlikhet

Agenda för jämlikhet Säg den civilsamhällesengagerade som inte anordnat ett event och hoppats på att massor av människor ska komma – bara för att upptäcka att eventet krockar med tre andra event med snarlikt tema. Kanske med följden att bara ett fåtal personer dyker upp (men desto mer kärlek till dem!! <3 ), en massa […]

Nu tar vi helg! Tack till alla er som deltog på workshop och alla ni som besvarar vår enkät.

Tack!

Vår finansieringsvecka lider mot sitt slut. Men det betyder inte att vi inte kommer att lyfta frågan om finansiering i fortsättningen. Det kommer vi att fortsätta göra – bara inte fullt lika ofta! Använd taggen ”finansiering” för att hitta alla inlägg på temat. Tack Ett STORT TACK till er som deltog på vår workshop på […]

Feminismen behöver växa. Kanske är en feministfond svaret?
Bild: Fanny Beckman

Feministfond?!

Varför feministfond? Redan så här alldeles i början av vår temavecka om finansiering har vi snabbt kunnat konstatera att bristen på pengar utgör ett problem för det feministiska civilsamhället. I förmiddags kunde du dessutom läsa att det kan vara svårt att hitta finansiering till renodlat feministisk verksamhet – inte sällan tjänar den som vill söka […]

Bild: Fanny Beckman

Beroende och oberoende

Vems agenda styr? Det finns en föresats om att civilsamhället ska vara en arena utanför staten, utanför företagen, utanför familjen – att civilsamhället ska vara oberoende. Ett beroende mellan civilsamhället och det offentliga kan förmodas skapa alltför mycket likriktning dem emellan, och civilsamhället riskerar tappa sin roll som maktkritisk aktör. Oberoende kan vara extra viktigt […]

Organisering kräver ofta mer tid och pengar än vad en tror.
Bild: Fanny Beckman

Tid är pengar

Money, money, money… Tid är pengar, sägs det ju. Och pengar är tid. Det är ett ömsesidigt förhållande som syns tydligt inom civilsamhället i allmänhet, och så även inom det feministiska civilsamhället och kvinnorörelsen. Olika tillgång till fritid Civilsamhället bygger på principen om idealitet, att människor enas om ett intresse eller en fråga och skänker […]