2015-09-09 10.22.46

Vi tipsar om… material

Uppsjö av material I måndagens inlägg nämndes att det produceras en hel del material, både metodmaterial och annat material, inom civilsamhället – inte minst inom de projekt som drivs där. Ett problem som många metodmaterial och dess upphovsmakare står inför är att många inte har möjlighet att prova eller implementera de kunskaper och metoder som […]

Ytterligare en bild för att illustrera organisering - denna gång med frukt och från Freepik - öppet innehåll med bilder

Öppet! Välkommen att använda

Öppet innehåll – en hjälp i feminismen Att bedriva feminism kan kräva andra kunskaper och kompetenser än bara (eller, bara och bara!) feminism. Som vi var inne på i inlägget om ”Gilla” och sociala medier kan det till exempel behövas kunnighet i hur en använder sociala medier som verktyg i sitt arbete. Vi har tidigare […]

Hur lätt är det med organisering via sociala medier, när en inte kan sociala medier? Inte så himla lätt. Men hjälp finns att få, t ex genom boken "Gilla!" av Brit Stakston

Gilla ”Gilla”!

Sociala medier – mer än att gilla När vi hör om civilsamhälle och organisering i relation till sociala medier är det oftast i termer av att den nya tekniken och de nya medierna har underlättat för civilsamhället. Det talas om revolutioner via twitter och organisering med hjälp av facebook. I andra änden finns de som […]

De lagar och regler som styr civilsamhället är inte statiska - de kan förändras och några av utredningens förslag är helt klart solglimtar!

Utredningen är här!!

SOU 2016:13 – 542 sidor att sätta tänderna i!! Möjligen är inte alla lika exalterade över detta. Och ärligt talat, en får kanske vara rätt så ner-nördad i ett ämne för att en ska bli exalterad över en statlig offentlig utredning (SOU). Det är onekligen lite sömnpiller över namnet. Men… Den här, med det fina […]

Ledarskap i en ideell organisation skiljer sig från ledarskap i andra organisationer. BRINNA! kan vara bra att läsa även för den som inte har en ledarskapsroll men som vill fundera över arbetssätt och metoder i civilsamhället

Att ta hand om andras eld

När slipar du din såg? När vi lade ut en blänkare om det senaste blogginlägget – om utbrändhet i civilsamhället – på Malmö Jämställdhetsbyrås facebooksida kom det in ett tips om en bok som kan motverka just detta i kommentarerna. Det tackar vi för Boken som det tipsades om heter ”Brinna! Att göra skillnad som […]

Att brinna för något ses ofta som en tillgång i civilsamhället. Men den som brinner kan också bli utbränd.

Utbränd

Aktivism som håller hela livet Civilsamhällesengagemang. Det är något en gör på fritiden. Det är en av de grundläggande principerna i civilsamhället, att aktiviteterna och arbetet görs på fritiden utan ekonomisk ersättning. Det finns visserligen anställda inom civilsamhället – exempelvis genom projektmedel – men majoriteten är där på sin fritid och jobbar gratis för något […]

Boken Förbjuden handling kan hjälpa oss att förstå det motstånd som könad organisering ofta väcker.

Kvinnors organisering – en förbjuden handling?

Politik och kön Organisering – kollektivt handlande – krävs för att åstadkomma förändring. Feministisk organisering krävs för att utmana och förändra de samhälleliga regler som idag gäller för förhållandet mellan makt och kön. Regler som för det mesta är osynliga, inofficiella, men som ändå styr samhället och dess individer med järnhand – vad får vi […]

Hinder kan se olika ut och behöver olika strategier för att överkommas. SVAR PÅ TAL guidar till verbalt självförsvar

Vi tipsar om… SVAR PÅ TAL

Verbalt självförsvar! Känner du igen känslan av att komma på absolut bästa svaret på någons kommentar eller gliring, fast typ en halvtimme efter att situationen är förbi? Och så tänker du att ”nästa gång, då ska jag komma ihåg att svara så här”. Fast när nästa gång kommer så är den ju liiite annorlunda, och […]

Att bygga och att underhålla demokrati tar tid. Eftersom det råder brist på tid inom civilsamhället riskerar demokratin att många gånger få stryka på foten.

Interndemokrati

Civilsamhället ≠ demokrati? Som du kunnat läsa i inlägget om civilsamhällets demokratiska effekter är en av civilsamhällets stora förtjänster att det bidrar till civilitet, till interna och till externa demokratieffekter. Men vad händer med dessa om civilsamhället inte har kunskapen eller resurserna – och därmed förmågan – att upprätthålla demokrati i sina egna förfaranden? Om […]