I boken Normkreativ finns både kunskap om varför det ofta är ojämlikt och hur vi istället kan göra jämlikt.

Bli normkreativ!

Göra jämlikhet Det senaste materialtipset här på bloggen handlade om hur vi ska upptäcka havet vi simmar i  – alltså de normer som omger oss i den organisation (eller de sammanhang) vi verkar och befinner oss i. Genom att se normerna och granska vilka normer som leder till makt och status och hur detta gynnar […]

Boken "Inkludera" av Frida Ohlsson Sandahl är ett boktips för den som vill lära sig arbeta mer normkritiskt inom sin organisation.

Att upptäcka havet

Inkludera I boken Inkludera refererar författaren Frida Ohlsson Sandahl till maskulinitetsforskaren Michael Kimmel som enligt uppgift sagt att fisken är den sista som upptäcker havet – som en jämförelse om hur den som befinner sig i normen är den sista att upptäcka normen. Den som bryter mot normen är dock medveten om normen desto oftare. […]

Den onorma boken är skriven av Selma Gušić och illustrerad av Lisa Ewald

Onormigt som hjälp för jämlikhet

Många civilsamhällesorganisationer vilar på grunden om alla människors lika värde. Men trots att vi som är verksamma inom det jämlikhetssträvande civilsamhället tror på jämlikhet, rättvisa, jämställdhet, likabehandling, kan det ibland vara svårt att praktisera. Vi är ju uppvuxna, och lever, i ett samhälle som är ojämlikt och vårt beteende styrs bland annat av inlärda normer […]