TACK till alla feminister som velat dela med sig av tankar och erfarenheter till vårt projekt! Utan er hade vi inte haft det underlag vi behövt för vare sig rapport, metodkit eller det följande  påverkansarbetet.

Tack för den här tiden!

Nu säger vi tack och hej – och avslutar bloggen En av de saker som kännetecknar projekt är att de är tidsbegränsade. De påbörjas och avslutas efter ett på förhand uppgjort tidsschema. Och nu har det blivit dags att avsluta det här projektet – och därmed också den här bloggen. Det här är bloggens sista […]

Chanser

Vilka chanser?

Hur stora chanser för bifall? Hur stora är chanserna – eller möjligheterna – att beviljas pengar när en ansöker om att driva projekt för jämställdhet, feminism eller kvinnors organisering? En av de mest använda taggarna här på bloggen är den om finansiering, eftersom pengar ofta är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet även i […]

I slutet av maj bjöd vi in de politiker som medverkat i projektet till ett avslutande samtal. Syftet var att tänka konstruktivt kring lösningar för ett stärkt feministiskt civilsamhälle i Malmö

Vad säger politiker?

Ett avslutande samtal – en summering Under det gångna projektåret har vi haft kontakt med en grupp politiker som uttryckt intresse för frågan om ett stärkt feministiskt civilsamhälle. Politikerna har fått löpande information om projektet, främst genom dess nyhetsbrev. Innan vi avslutar dessa två år som vi ägnat åt O/organiserad feminism? ville vi veta vad […]

Ibland hopar sig arbetsuppgifterna och den knappa tiden räcker inte till. Tidsbristen är ett genomgående problem i det feministiska civilsamhället. Så bloggen tar paus i några dagar och är tillbaka nästa vecka!

Paus

Den här veckan har bloggen en paus. Gissa varför? Jo, på grund av tidsbrist. Inte helt överraskande. Den som läst bloggen vet att just tidsbristen är ett stort problem, både i civilsamhället i allmänhet och det feministiska civilsamhället i synnerhet. Eftersom detta projekt snart ska avslutas har en mängd göromål hopat sig – en medverkan […]

Är systerskap könsspecifikt eller något som kan utövas mellan personer av alla kön?

Systerskap

Att utöva systerskap är att göra feminism Ibland kan de feministiska diskussionerna bli teoretiska och abstrakta. Det handlar om strukturer och mönster, att göra analyser utifrån de egenskaper och beteenden vi lär oss med bas i det kön vi föds med, och som vår omgivning uppfattar oss som. Att feminismen eftersträvar jämställdhet och jämlikhet är […]

Ja, nej eller kanske? Vad kommer Malmös politiker säga om de förslag vi lagt fram för ett stärkt feministiskt civilsamhälle?

3 förslag för ett stärkt civilsamhälle

För ett tag sedan kontaktade vi samtliga ledamöter i Malmö stads fritidsförvaltning med tre förslag om hur de kan stärka Malmös feministiska civilsamhälle. Nu har vi också skrivit om förslagen som en debattartikel. Våra förslag och artikeln kan du läsa här nedanför. Stärk det feministiska civilsamhället Personer av alla kön ska ha samma rätt och […]

Love Malmö 1

Tredje nyhetsbrevet skickat!

Nyhetsbrev nummer 3 – mars 2016 Som du redan vet om du läser den här bloggen så vill vi inom O/organiserad feminism? vill vi nå politiker för att dela med oss av projektets erfarenheter och skapa förutsättningar för påverkan kring det feministiska civilsamhällets villkor och förutsättningar. Politikerna som deltar i projektet på detta sätt är […]

Ljusträd

Feministiska allianser

Hur gör vi feministiska allianser? Allianser. Det är ett ord som ofta hörs när vi pratar om organisering. Genom att skapa allianser skapar vi organisering. Men vad betyder det? Och hur gör en? Det senaste referensgruppsmötet inom O/organiserad feminism? ägnades åt att diskutera just allianser. Referensgruppen träffas fyra gånger under projektåret och i gruppen deltar […]

Grogrund

Idealitet. Vän eller fiende?

Idealitet – förutsättning och hinder Det civila samhället definieras som ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen” (prop. 2009/10:55) Det civila samhället har många namn. Förutom det nyss nämnda kan det också kallas bland annat den ideella sektorn, den idéburna sektorn, föreningslivet, […]

I februari kommer sammanställningen av den webbaserade enkäten gällande feministfonden. Vi går en ny feministisk vår till mötes!

Vad sägs om en feministfond? Behov och risker

Sommaren slutar här Eller, om inte sommaren – som så här i januari känns ganska avlägsen – så i alla fall sammanställningen av sommarens enkät om en feministfond! Under februari månad kommer sammanställningen av den nätbaserade enkät som handlar om samma fråga. Detta avslutande inlägg handlar om de två sista frågorna på enkäten från i […]