Love Malmö 1

Tredje nyhetsbrevet skickat!

Nyhetsbrev nummer 3 – mars 2016 Som du redan vet om du läser den här bloggen så vill vi inom O/organiserad feminism? vill vi nå politiker för att dela med oss av projektets erfarenheter och skapa förutsättningar för påverkan kring det feministiska civilsamhällets villkor och förutsättningar. Politikerna som deltar i projektet på detta sätt är […]

Genom en gemensam e-postlista kan olika civilsamhällesorganisationer lättare få överblick över vad andra arbetar med, och har möjlighet att hitta samverkansparter och kontaktuppgifter

Underlätta organisering!

Jämlikhetslistan? MR-listan? PK-listan? Okej, det behöver jobbas lite mer på namnet, men idén är i princip färdig. För att underlätta organisering föreslår vi en gemensam e-postlista för civilsamhällesorganisationer som i sin verksamhet eftersträvar jämlikhet, eller har sin bas i mänskliga rättigheter. Vi föreslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar på sig uppgiften att inrätta […]