Materialet Integrated Security Manual är framtaget av Kvinna till kvinna. Du kan läsa mer här, där även bilden är tagen ifrån: http://kvinnatillkvinna.se/en/publication/2013/04/19/integrated-security-the-manual-2011/

Ett fritt land?

Om hot och säkerhet i civilsamhället

Vi lever ju i ett fritt land, så var och en borde väl få ägna sig fritid åt det en vill? I synnerhet borde det väl ses som ett plus om människor vill ägna sin fritid åt att arbeta för jämlikhet – ett värde som de flesta ser som något positivt? Tja, det skulle en ju kunna tycka, men så är inte alltid fallet.

Civilsamhället är tyvärr inte en arena som är fri från hot och våld. Men många organisationer missar, och/eller saknar resurser för ett integrerat säkerhetsarbete

Civilsamhället är tyvärr inte en arena som är fri från hot och våld. Men många organisationer missar, och/eller saknar resurser för ett integrerat säkerhetsarbete

När yttre motstånd blir en säkerhetsfråga

Även om vi inom projektet O/organiserad feminism? främst fokuserar på hinder och lösningar inom det feministiska civilsamhället, är det inte ovanligt att det yttre motståndet mot feminism, jämställdhet och jämlikhet tas upp i diskussionerna. För ett yttre motstånd finns. Liksom många andra rörelser inom det politiska, jämlikhetssträvande civilsamhället handlar feminism om att utmana och omfördela makt, och det väcker ofta motstånd. Ett motstånd som ibland, tyvärr alltför ofta, tar sig uttryck hotfulla uttryck mot den som engagerar sig – i synnerhet den som engagerar sig offentligt.

Säkerhetstänk saknas?

Att engagera sig i civilsamhället i ett fritt land innebär givetvis inte att en nödvändigtvis ska få uttala sig oemotsagd. Däremot betyder det att en ska kunna bedriva sitt civilsamhällsengagemang utan att utsättas för hot eller känna osäkerhet för sin personliga trygghet. Trots att hot och osäkerhet inte är ovanligt inom dessa delar av civilsamhället, är det många organisationer som missar att ha ett säkerhetstänk i sina rutiner. Det är utifrån denna insikt som Kvinna till Kvinna tagit fram materialet ”Integrated Security Manual”.

Materialet Integrated Security Manual är framtaget av Kvinna till kvinna. Du kan läsa mer här, där även bilden är tagen ifrån: http://kvinnatillkvinna.se/en/publication/2013/04/19/integrated-security-the-manual-2011/

Materialet Integrated Security Manual är framtaget av Kvinna till kvinna. Du kan läsa mer här, där även bilden är tagen ifrån: http://bit.ly/1m87waO

Integrera säkerhet!

Materialets främsta syfte är att underlätta samtal och arbete för att ta fram vilka säkerhetsrisker som finns inom engagemanget och hitta strategier för att bemöta dessa risker. Och hur en kan integrera ett säkerhetstänk i sitt arbete.

Har du provat materialet? Var det bra, eller saknade du någonting? Eller vad skulle du säga är den största säkerhetsrisken med att ha ett feministiskt civilsamhällesengagemang? Kommentera gärna!

/Malin

3 thoughts on “Ett fritt land?

 1. Permalink  ⋅ Svara

  Hanna

  februari 8, 2016 at 11:03f m

  Det här att kvinnor knappt kan uttala sig offentligt. Det är ju ett jättestort problem. Att det blir så mycket hat mot kvinnor som har en åsikt och vågar stå för den. Har vi liksom inte kommit längre.

  • Permalink  ⋅ Svara

   Malin

   februari 12, 2016 at 2:07e m

   Ja, det är ett enormt problem. Och ett hot mot demokratin när människor skräms till tystnad. Att kunna organisera sig, och att driva den organiseringen och förändringsanspråk öppet är väsentligt för en demokrati och ett öppet samhälle.

   Hur kan vi organisera oss för att motverka detta?!

   • Permalink  ⋅ Svara

    Malin

    februari 16, 2016 at 6:42e m

    Den här artikeln dök upp i mitt facebookflöde och jag tycker att den har en förtjänst i det att den tar upp olika typer av hot som kvinnor utsätts för på nätet. Inte för att skrämmas men för att hjälpa den som utsätts att sätta ord på vad som hänt och att det är en del av ett större problem. Hjulet då alltså, en bit ner i artikeln.

    http://www.dailydot.com/lifestyle/soraya-chemaly-ashley-judd-womens-media-center/

Kommentera

Your email will not be published. Name and Email fields are required.