Vems ansvar? Det är civilsamhällets ansvar att driva på samhällsutveckling s.k underifrån. Men det betyder inte att allt ansvar kan läggas där.

Feministisk samvetsstress

”Om inte jag gör det blir det inte gjort”

Samvetsstress. Det är ett ord lånat av en artikel som handlar om arbetssituationen för människor som arbetar inom vården. Där handlar det om att vårdpersonal, på grund av slimmade organisationer och medföljande tidsbrist, känner att de inte har tid och möjlighet att ge vårdtagarna/patienterna den vård som personalen vet att de behöver. Framför allt handlar det om det psykiska välmåendet – att kunna stanna en stund extra hos den som behöver en stund att prata, ett genuint leende, eller stanna hos någon som verkar må dåligt för att övervaka att situationen inte blir värre. Förseningar i schemat blir den individuella arbetstagarens ansvar och företaget förlorar pengar. Och de vårdbehövande mår dåligt – vilket skapar dåligt samvete hos vårdpersonalen som vill ge bästa möjliga vård, men hindras av de omgivande regelverken och strukturerna.

Samvetsstress i civilsamhället

Vad menas då med samvetsstress i civilsamhället? Olika situationer och olika engagemang kan innebära olika typer av samvetsstress, men majoriteten av dem hänger ihop med den tidsbrist som präglar mycket av det civila samhället. Tid är en av de främsta bristvarorna. Och den behövs till mycket.

Tid är en bristvara i samhället - och i civilsamhället. Dessutom är det en resurs som är ojämnt fördelad mellan olika grupper och individer.

Tid är en bristvara i samhället – och i civilsamhället. Dessutom är det en resurs som är ojämnt fördelad mellan olika grupper och individer.

För den som är engagerad i verksamheter som direkt berör andra personers liv och välmående blir situationen väldigt snarlik den hos vårdpersonal – nämligen ”min tidsbrist blir din ohälsa/risk/utsatthet”. Det är en situation som varken ska uppstå inom vården eller inom civilsamhället bland ideellt arbetande människor. Det är en situation som inte ska få uppstå i ett samhälle som accepterat ansvar för sina invånare – vilket Sverige har, bland annat genom att ratificera samtliga av FN:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter. Det är inte acceptabelt att samhällsansvar lämpas över på ideellt engagerade som riskerar sin egen hälsa för att kompensera det som det offentliga misslyckas med.

Även för den som inte har lika direkt kontakt med människor i nöd och behov kan ansvaret kännas som en tung börda. Inom rörelser där syftet är att främja en samhällsutveckling som främjar alla människors lika värde och rättigheter, som ofta är ideologiskt drivna och politiska rörelser, kan engagemanget vara av mer strukturell natur, men ansvaret vilar likväl tungt. Känslan av att vunna rättigheter ifrågasätts, att framsteg förvandlas till stillastående eller steg bakåt, att det går för långsamt att nå dit en vill ger en känsla av individualiserat ansvar – ”om inte jag gör detta blir det inte gjort, om inte jag gör detta kanske jag förlorar mina rättigheter”.

Vems ansvar? Det är civilsamhällets ansvar att driva på samhällsutveckling s.k underifrån. Men det betyder inte att allt ansvar kan läggas där.

Vems ansvar? Det är civilsamhällets ansvar att driva på samhällsutveckling s.k underifrån. Men det betyder inte att allt ansvar kan läggas där.

Vems ansvar?

En kan hävda att detta alltid varit en uppgift för civilsamhället och för politiska rörelser. Att vara en blåslampa för dem som har den formella makten. Att det ligger i civilsamhällets ansvar att driva på utvecklingen och att det är en av de saker som ger civilsamhället ett mervärde – att det är en oberoende och självständig kraft som skapar politik från grunden, från folket, från gräsrötterna. Och det ska det fortsätta med. Men vi kan inte se civilsamhället som fristående från resten av samhället. Även där är tidsbrist och stress stora ohälsofaktorer. Med sådana omständigheter, vilka förutsättningar har civilsamhället att axla det ansvar det vill – och bör – bära?

/Malin

Kommentera

Your email will not be published. Name and Email fields are required.