Festival

Festival och feminism

Feminism och aktivism i Malmö

Under årets feministiska festival arrangerade vi en av dess mötesplatser, under titeln ”Feminism och aktivism i Malmö”. En liten grupp engagerade feminister trotsade morgontröttheten, och möjligen lite extra sömnbrist orsakat av föregående kväll stora feministfest, och diskuterade teman som rum för feminism – offentlig feminism – ett feministiskt Malmö tillsammans. Här kommer en sammanställning av klokskaperna.

Rum för feminism

Lokaler och mötesplatser är en ständigt aktuell fråga för det feministiska civilsamhället, och som vi lyft tidigare inom projektet. Under diskussionen på festivalen pratade vi om bristen på (eller okunskapen om?) feministiska caféer och pubar i Malmö. En deltagare nämnde saknaden efter det numera nedlagda Glassfabriken, och hoppades på liknande mötesplatser i framtiden. Ett annat förslag var att anordna feministiskt frukostar, med mötesplats på café och frukost till självkostnadspris. Beroende på ambitionsnivå kan en hjälpas åt att arrangera med föreläsare eller olika teman och har återkommande frukostar.

Festivalen i sig är ju ett lysande exempel på en feministisk mötesplats som fungerar som just det, utan att ha fasta lokaler. Under festivalens tak – oberoende av vilken byggnad taket råkar sitta på – skapas rum för feminism.

Festival

Offentlig feminism

Bakgrunden till diskussionstemat ”offentlig feminism” är gränsdragningen offentligt/privat som synliggörs inom feministisk teori där män traditionellt har tillgång till den offentliga sfären medan kvinnorna ses som hemmahörande inom den privata (ofta sett som hemmet). Ett sätt att utmana denna gränsdragning är att göra feminism på offentliga platser. Några exempel som kom upp var:

  • feministiska eller kvinnohistoriska stadsvandringar
  • feministisk geocaching, där cacherna eller deras placering står för det feministiska innehållet.
  • strössla feministiska budskap
  • återkommande manifestationer, en metod inspirerad av madres de la Plaza de Mayo

Ett feministiskt Malmö

Frågan under detta tema var: ett feministiskt Malmö – vad behöver göras? Givetvis mycket! Men de diskussioner som fördes under samtalet var hur gubbväldet inom partipolitiken kan motverkas och med hjälp av vilka angreppssätt som en förändring av maskulinitetsnormer kan förändras. Deltagarna såg också att det skulle behövas en genusmedveten genomlysning av de beslut som fattas i nämnder och kommunfullmäktige, och hur representation och ideal kring kön ser ut inom samtliga partier.

Som bekant går tiden fort när en har roligt, och mycket mer än så hann vi inte med under passet. Tack till er som var med! Och tack till alla som var med och arrangerade festivalen – vi hoppas på återseende nästa år!

/Malin

Kommentera

Your email will not be published. Name and Email fields are required.