Majoriteten av svaren i feministfondsenkäten kan tolkas som att idén ges grönt ljus hos många feminister. Det är ett kanonbra underlag för att arbeta vidare med idén.

Något att tillägga?

Sista frågan

Det har blivit dags för att ta en titt på den allra sista frågan i enkäten om feministfondens vara eller icke vara. I den ville vi helt enkelt veta om de svarande hade något de ville tillägga, som gick utöver de svar de redan gett.

Vi fick in 25 svar på den frågan. Ungefär hälften av dem (13 st) bestod av lyckönskningar och peppiga och stöttande tillrop gällande idén. De övriga 12 handlar om lite olika saker, som presenteras här nedanför.

Majoriteten av svaren i feministfondsenkäten kan tolkas som att idén ges grönt ljus hos många feminister. Det är ett kanonbra underlag för att arbeta vidare med idén.

Majoriteten av svaren i feministfondsenkäten kan tolkas som att idén ges grönt ljus hos många feminister. Det är ett kanonbra underlag för att arbeta vidare med idén.

Intersektionalitet högt på önskelistan

Ett svar poängterar att ett feministiskt studieförbund skulle lösa flera av de utmaningar som en fond skulle stå inför. Ett annat poängterar att representation är superviktigt, vilket går i linje med ett annat svar som menar att fonden borde användas för att utjämna orättvisor inom det feministiska civilsamhället så att fondens pengar inte går till stora, väletablerade organisationer utan till grupper som ofta har svårare att hitta finansiering. Även svaret som trycker på hur viktigt det är att fonden har ett intersektionellt perspektiv går på samma linje.

Tillgänglighet och förankring

Ett annat svar lyfter fram att det är viktigt att fonden väljer ett ansökningsförfarande som är tillgängligt och som inte exkluderar någon som kan ha ett intresse för och anspråk på fonden. En annan ser att arbetet med en fond kräver organisering och struktur, vilket i sig är ett omfattande arbete. För det behövs långsiktighet, tålamod och många möten för att dess metoder och kriterier verkligen ska bli förankrade.

Förändring

Att feminismen länge utfört sitt arbete genom projekt och projektfinansiering är ett stort problem, menar en annan svarande, som menar att fonden borde finansiera på ett annat sätt. Det är snarare den ordinarie verksamheten som behöver stöd för att kunna uppnå en stabil och långsiktig verksamhet. En annan åsikt som framförs är från en svarande som menar att under sitt långa feministiska engagemang har hen observerat att frågorna makt och pengar ofta blir underordnade andra feministiska frågor, samtidigt som bägge är förutsättning för att skapa förändring.

Den sista som har något att tillägga menar att fonden borde fokusera på att främja jämställdhet på arbetsmarknaden, eftersom det kan spilla över i människors privatliv och på det sättet främja ett jämställt samhälle som helhet.

Vad händer nu?

Idén med en oberoende feministfond slutar självklart inte här! Snarare tvärtom. Genom era svar och respons finns all anledning till att arbeta vidare med idén. Ett steg i det arbetet är att förankra idén ytterligare hos aktörer och organisationer inom det feministiska civilsamhället. I mitten av juni planerar vi att tillsammans med andra aktörer anordna ett möte om finansiering av feministisk verksamhet i Stockholm, där diskussionerna om en eventuell fond kan tas vidare. Mer information kommer, och har du några frågor redan nu är du självklart varmt välkommen att höra av dig!

/Malin

 

One thought on “Något att tillägga?

 1. Permalink  ⋅ Svara

  Krister

  april 23, 2016 at 5:37e m

  Den stora orättvisan är att män lever kortare än kvinnor i genomsnitt.
  Dubbelt så många män tar livet av sig än kvinnor.

  Borde diskuteras även av er.

Kommentera

Your email will not be published. Name and Email fields are required.