Om oss

Det är den ideella föreningen Malmö Jämställdhetsbyrå som driver projektet O/organiserad feminism? sedan hösten 2014.

Malmö Jämställdhetsbyrå logga

Malmö Jämställdhetsbyrås logga är ritad av Lisa Ewald

Om Malmö Jämställdhetsbyrå

Malmö Jämställdhetsbyrå bildades i Malmö 2012 och är en ideell feministisk förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen vilar på en normkritisk grund och ser jämställdhet som en människorättsfråga. Vi arbetar med jämställdhet utifrån ett lokalt och strukturellt perspektiv, och vårt fokus hamnar ofta på resursfördelningsfrågor.

Vår vision är ett jämlikt samhälle, med lika fördelning av makt mellan alla samhällets individer och grupper och för att nå detta mål skriver vi debattartiklar, ordnar feministiska sammankomster, driver opinionsbildning, utbildar om jämställdhet och normkritik och driver projekt om feministisk organisering.

O/organiserad feminism?

Projektet O/organiserad feminism? har som syfte att stärka lokal feministisk organisering genom att kartlägga hinder och identifiera möjliga lösningar och metoder. Projektets första år har utmynnat i en projektrapport och ett metodkit. Projektets andra år, med start hösten 2015, ägnas åt lobbyverksamhet och strategiskt påverkansarbete kring det feministiska civilsamhällets villkor och förutsättningar.

Veta mer?

Du kan läsa mer om föreningen på vår hemsida och följa oss på facebook.

Bli medlem!

Om du vill stödja vårt arbete är du varmt välkommen som medlem i vår förening. För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften – valfri summa mellan 50-500 kr – till bankgiro 161-2340. Skicka samtidigt ett mail till oss och berätta att du blivit medlem tillsammans med dina kontaktuppgifter, så kommer vi att höra av oss till dig. Skicka mailet till malmojamstalldhetsbyra@gmail.com. På samma mail kan du kontakta oss om du har några frågor!

Kommentera

Your email will not be published. Name and Email fields are required.