TACK till alla feminister som velat dela med sig av tankar och erfarenheter till vårt projekt! Utan er hade vi inte haft det underlag vi behövt för vare sig rapport, metodkit eller det följande  påverkansarbetet.

Tack för den här tiden!

Nu säger vi tack och hej – och avslutar bloggen

En av de saker som kännetecknar projekt är att de är tidsbegränsade. De påbörjas och avslutas efter ett på förhand uppgjort tidsschema. Och nu har det blivit dags att avsluta det här projektet – och därmed också den här bloggen. Det här är bloggens sista inlägg och med det säger vi STORT TACK för två fantastiskt givande och roliga projektår!

Tiden har runnit ut för vårt projekt. Ett stort TACK till alla feminister som på olika sätt medverkat och därmed hjälpt oss få fram projektets resultat.

Tiden har runnit ut för vårt projekt. Ett stort TACK till alla feminister som på olika sätt medverkat och därmed hjälpt oss få fram projektets resultat.

En början och ett slut

Vi påbörjade det här projektet efter att själva, som relativt nystartad organisation, märkt att det finns en mängd hinder när en arbetar med feminism i civilsamhället. Och i samtal med andra upptäckte vi att vi var långt ifrån ensamma om att stöta på dessa hinder. Än tydligare blev det under det uppdrag som organisationen hade inför Nordiskt Forum 2014 – att det finns strukturer inom civilsamhället som försvårar feministisk organisering. Och det var utifrån de erfarenheterna och analysen som sökte vi medel för ett projekt för att stärka lokal feministisk organisering. Vi är glada för att vi kunnat driva projektet på heltid under två år, men kan samtidigt konstatera att det finns mycket kvar att göra. En av de absolut viktigaste frågorna är att skapa hållbara och långsiktiga lösningar för finansiering av feministiska verksamheter i civilsamhället.

Vad har vi gjort?

Under projektets första år genomförde vi en enkät om hur den lokala feministiska rörelsen i Malmö uppfattat Nordiskt Forum och vilka effekter forumet förväntades ha för rörelsen. Sammanställningen av enkäten finns att läsa i den projektrapport som vi också tog fram under första året. I den finns en kartläggning och analys av de hinder som aktiva feminister känner i sitt engagemang, och den – liksom den idébank och metodmaterial som vi tog fram under första projektåret – kunde inte ha gjorts utan alla de aktiva feminister som deltog i våra workshops och diskussionsträffar under årets gång. STORT TACK till alla er som bidrog med era tankar och erfarenheter – utan er hade det inte gått!!

TACK till alla feminister som velat dela med sig av tankar och erfarenheter till vårt projekt! Utan er hade vi inte haft det underlag vi behövt för vare sig rapport, metodkit eller det följande påverkansarbetet.

TACK till alla feminister som velat dela med sig av tankar och erfarenheter till vårt projekt! Utan er hade vi inte haft det underlag vi behövt för vare sig rapport, metodkit eller det följande påverkansarbetet.

Rapporten har legat till grund för projektets andra år – då vi haft flera finansieringsträffar för att ta reda på vad det egentligen är som kostar, skrivit debattartiklar och skrivelser till myndigheter, nämnder och politiker. Vi har drivit den här bloggen för att dela med oss av våra erfarenheter till fler, deltagit i möten om lokaler för civilsamhället i Malmö, arrangerat stadsvandring för en jämställd stad, workshoppat för feministisk aktivism, deltagit på Feministisk festival och slutför i skrivande stund ett studiecirkelmaterial om intersektionell feminism.

Och nu då?

Mycket jobb gjort, och mycket jobb återstår. Våra projektmedel är slut, och därmed våra möjligheter att bedriva organiseringsarbete på heltid. Men vi hoppas att de erfarenheter vi gjort och delat med oss av kan utgöra den figurativa facklan som vi lämnar över till det feministiska civilsamhället i stort. Vi hoppas att det kan utgöra ett underlag och ett stöd i den fortsatta kampen för förbättrade villkor, möjligheter och förutsättningar att bedriva feminism i civilsamhället och på så sätt stärka den lokala feminismen – var än den är.

Bloggen kommer att finnas kvar, och kanske kanske kommer det även i framtiden någon uppdatering om vad som händer i det feministiska organiseringsarbetet. Så länge får ni hålla till godo med de dryga 100 bloggposter som skrivits. Vi säger hej och ett innerligt, varmt och stort TACK till alla feminister där ute som dagligen och stundligen kämpar för en bättre och rättvisare värld!

Feminister världen över - keep up the good work! <3

Feminister världen över – keep up the good work! <3

/Malin

Kommentera

Your email will not be published. Name and Email fields are required.