Hur skulle samhället se ut utan civilsamhället? Vilken riktning skulle samhällsutvecklingen ta? Är ett engagemang inom civilsamhället alltid valfritt?

Valfritt

Det är valfritt – här är dina val: Vad hade hänt om allt det arbete som görs inom civilsamhället hade upphört? Om alla – miljoner människor och arbetsinsatser – helt enkelt lade ner? Strejkade? Eller helt enkelt inte orkade längre? Civilsamhället räddar liv Personer som gillar sport och idrott hade haft svårt att hitta möjligheter […]

Vems ansvar? Det är civilsamhällets ansvar att driva på samhällsutveckling s.k underifrån. Men det betyder inte att allt ansvar kan läggas där.

Feministisk samvetsstress

”Om inte jag gör det blir det inte gjort” Samvetsstress. Det är ett ord lånat av en artikel som handlar om arbetssituationen för människor som arbetar inom vården. Där handlar det om att vårdpersonal, på grund av slimmade organisationer och medföljande tidsbrist, känner att de inte har tid och möjlighet att ge vårdtagarna/patienterna den vård […]