Kunskapens frukt

Nytta och nöje

Vem kan leva på applåder? Människor som har erfarenhet av kultursektorn berättar ibland om problemet med att de förväntas uppträda, skapa, måla, bidra, rita, stand-uppa osv, osv utan betalning. Arrangörerna meddelar välvilligt att de kan få ett mål mat och kanske lite öl som tack för att de är med. Och menar ibland att det […]

Ibland hopar sig arbetsuppgifterna och den knappa tiden räcker inte till. Tidsbristen är ett genomgående problem i det feministiska civilsamhället. Så bloggen tar paus i några dagar och är tillbaka nästa vecka!

Paus

Den här veckan har bloggen en paus. Gissa varför? Jo, på grund av tidsbrist. Inte helt överraskande. Den som läst bloggen vet att just tidsbristen är ett stort problem, både i civilsamhället i allmänhet och det feministiska civilsamhället i synnerhet. Eftersom detta projekt snart ska avslutas har en mängd göromål hopat sig – en medverkan […]

Det blir som att slå knut på resonemanget när den som arbetar med feministiska frågor som exempelvis ekonomisk självständighet själv arbetar under liknande arbetsförhållanden som en kritiserar

En kvinnofälla slår igen

Anställd i civilsamhället – en kvinnofälla? Det finns anledningar att diskutera vilka arbetsvillkor som råder inom det feministiska civilsamhället, och samtidigt koppla dem till den kritik som samma civilsamhälle ofta riktar mot de villkor som råder inom kvinnodominerade yrken. Yrken som ses som en kvinnofälla. (Ett begrepp som för övrigt kan gälla mer än arbetslivet, […]