Oberoende om vi kallar det feminism eller kvinnorörelse är majoriteten av de engagerade kvinnor
Bild: Fanny Beckman

Feminism eller kvinnorörelse?

Är feminism och kvinnorörelse synonymer? Inom projektet O/organiserad feminism? har vi valt att benämna vårt arbetsområde som feminism, ibland kombinerat med kvinnorörelse. En del uppfattar att det är en stor skillnad mellan de två begreppen, andra använder dem som synonymer. Vi har letat efter en definition på begreppen som visar skillnaden mellan dem, men inte […]

En av definitionerna av feminism som används i arbetet med O/organiserad feminism?

Vad är feminism?

Vi säger att organiserad feminism är bättre än oorganiserad. Men vad är feminism egentligen? Är det samma sak som jämställdhet? Är det samma sak som kvinnors rättigheter? Eller är det något annat? Det finns kanske lika många definitioner av feminism som det finns feminister. Malmö Jämställdhetsbyrå – som driver projektet O/organiserad feminism? – är en […]