Påverka paletten

Att påverka det som påverkar

Vem formar politiken för det civila samhället? Med risk för att låta tjatig, civilsamhällesutredningens betänkande har offentliggjorts. Det är en text på 540 sidor som går under namnet ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”. Det självklara smeknamnet blir ”paletten”, vilket också introducerats som en ny tagg här på bloggen. Utredningen är välkommen. Med tanke på hur […]

Ja, nej eller kanske? Vad kommer Malmös politiker säga om de förslag vi lagt fram för ett stärkt feministiskt civilsamhälle?

3 förslag för ett stärkt civilsamhälle

För ett tag sedan kontaktade vi samtliga ledamöter i Malmö stads fritidsförvaltning med tre förslag om hur de kan stärka Malmös feministiska civilsamhälle. Nu har vi också skrivit om förslagen som en debattartikel. Våra förslag och artikeln kan du läsa här nedanför. Stärk det feministiska civilsamhället Personer av alla kön ska ha samma rätt och […]

Vilket ansvar har de finansiärer som stödjer civilsamhället för att civilsamhället är den demokratiska kraft det ofta tillskrivs?

Förslag till finansiärer

Hur finansiärer kan skapa demokratiska ringar på vattnet Stora delar av civilsamhället är beroende av olika typer av finansiärer för att kunna bedriva sin verksamhet. Det kan handla om statsbidrag, kommunala bidrag eller helt privata via fonder eller stipendier. En stödform är t ex projektbidrag som vi skrivit om tidigare. Genom att vara de som […]

De lagar och regler som styr civilsamhället är inte statiska - de kan förändras och några av utredningens förslag är helt klart solglimtar!

Utredningen är här!!

SOU 2016:13 – 542 sidor att sätta tänderna i!! Möjligen är inte alla lika exalterade över detta. Och ärligt talat, en får kanske vara rätt så ner-nördad i ett ämne för att en ska bli exalterad över en statlig offentlig utredning (SOU). Det är onekligen lite sömnpiller över namnet. Men… Den här, med det fina […]

Ledarskap i en ideell organisation skiljer sig från ledarskap i andra organisationer. BRINNA! kan vara bra att läsa även för den som inte har en ledarskapsroll men som vill fundera över arbetssätt och metoder i civilsamhället

Att ta hand om andras eld

När slipar du din såg? När vi lade ut en blänkare om det senaste blogginlägget – om utbrändhet i civilsamhället – på Malmö Jämställdhetsbyrås facebooksida kom det in ett tips om en bok som kan motverka just detta i kommentarerna. Det tackar vi för Boken som det tipsades om heter ”Brinna! Att göra skillnad som […]

Att brinna för något ses ofta som en tillgång i civilsamhället. Men den som brinner kan också bli utbränd.

Utbränd

Aktivism som håller hela livet Civilsamhällesengagemang. Det är något en gör på fritiden. Det är en av de grundläggande principerna i civilsamhället, att aktiviteterna och arbetet görs på fritiden utan ekonomisk ersättning. Det finns visserligen anställda inom civilsamhället – exempelvis genom projektmedel – men majoriteten är där på sin fritid och jobbar gratis för något […]

Boken Förbjuden handling kan hjälpa oss att förstå det motstånd som könad organisering ofta väcker.

Kvinnors organisering – en förbjuden handling?

Politik och kön Organisering – kollektivt handlande – krävs för att åstadkomma förändring. Feministisk organisering krävs för att utmana och förändra de samhälleliga regler som idag gäller för förhållandet mellan makt och kön. Regler som för det mesta är osynliga, inofficiella, men som ändå styr samhället och dess individer med järnhand – vad får vi […]

Att delta på konferenser och utbildningar är ofta förenat med kostnader. Inte bara för deltagande, utan också för resor och boende. Alla organisationer har inte ekonomiska resurser för att kunna delta

Inte för alla

Inte för alla – bara för vissa? I början av november arrangerades årets MR-dagar och O/organiserad feminism? var där och bjöd in till workshop på temat Finansiera feminismen. Att medverka på MR-dagarna var en av de aktiviteter som fanns med i vår projektplan och också som en kostnad inom projektbudgeten när vi sökte medel hos […]

Att bygga och att underhålla demokrati tar tid. Eftersom det råder brist på tid inom civilsamhället riskerar demokratin att många gånger få stryka på foten.

Interndemokrati

Civilsamhället ≠ demokrati? Som du kunnat läsa i inlägget om civilsamhällets demokratiska effekter är en av civilsamhällets stora förtjänster att det bidrar till civilitet, till interna och till externa demokratieffekter. Men vad händer med dessa om civilsamhället inte har kunskapen eller resurserna – och därmed förmågan – att upprätthålla demokrati i sina egna förfaranden? Om […]