Chanser

Vilka chanser?

Hur stora chanser för bifall? Hur stora är chanserna – eller möjligheterna – att beviljas pengar när en ansöker om att driva projekt för jämställdhet, feminism eller kvinnors organisering? En av de mest använda taggarna här på bloggen är den om finansiering, eftersom pengar ofta är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet även i […]

Himlen är taket men det finns hinder i vägen

Mer än offentliga bidrag

Finns alternativ till den offentliga finansieringen? Enligt Paletten så finns det en mängd olika finansieringskällor för verksamhet inom civilsamhället. Det är inte så konstigt eftersom civilsamhället innehåller en sådan otrolig mängd olika verksamheter. Utredningen nämner till exempel medlemsavgifter, offentliga bidrag, sponsring, rörelseintäkter, insamlade medel och avkastning från befintliga fonder (SOU 2016:13:76). Den vanligaste formen av […]

Ja, nej eller kanske? Vad kommer Malmös politiker säga om de förslag vi lagt fram för ett stärkt feministiskt civilsamhälle?

3 förslag för ett stärkt civilsamhälle

För ett tag sedan kontaktade vi samtliga ledamöter i Malmö stads fritidsförvaltning med tre förslag om hur de kan stärka Malmös feministiska civilsamhälle. Nu har vi också skrivit om förslagen som en debattartikel. Våra förslag och artikeln kan du läsa här nedanför. Stärk det feministiska civilsamhället Personer av alla kön ska ha samma rätt och […]

Förvirring

SKANDAL!

…eller? Är detta verkligen en skandal? Den som läser denna blogg med någorlunda regelbundenhet kan inte ha missat att vi pratat en hel del om pengar och finansiering. Anledningen till det kan du läsa i något av de föregående inläggen som är taggade just ”finansiering”. Att frågan om finansiering riskerar att bli något av en […]

Ny utredning som projektbidragens vara eller icke vara på gång?

Slutet för projektbidrag

Ny utredning tillsatt – slutet för projektbidrag? Regeringen har beslutat att tillsätta en ny utredning gällande att avskaffa projektbidrag för jämställdhetsarbete. Istället ska möjligheten för långsiktigt stöd utredas. Nä, alltså skoja’ bara. Så är det inte alls. Projektbidragen verkar bli kvar ett tag till. Men varför är det ens kul att skoja om? Jo, för […]

Majoriteten av svaren i feministfondsenkäten kan tolkas som att idén ges grönt ljus hos många feminister. Det är ett kanonbra underlag för att arbeta vidare med idén.

Något att tillägga?

Sista frågan Det har blivit dags för att ta en titt på den allra sista frågan i enkäten om feministfondens vara eller icke vara. I den ville vi helt enkelt veta om de svarande hade något de ville tillägga, som gick utöver de svar de redan gett. Vi fick in 25 svar på den frågan. […]

Via diskussioner och omröstningar på nätet (i ett specifikt forum): 33
Genom workshops och fysiska diskussionsträffar runt om i landet: 90
Genom en tillsatt arbetsgrupp: 70
Vet inte/ingen åsikt: 14
Annat: 4
Totalt: 144

Vilka kriterier?

Hur tar vi fram fondens kriterier? Föregående inlägg om feministfonden handlade om hur en eventuell framtida fond borde styras, alltså vem som skulle bestämma. Men hur ska vi få fram vad fonden ska syfta till och vilka mål den ska främja? Den ska stärka feminismen, såklart, men hur? Vilka målsättningar ska vara grundläggande, vilka kriterier […]

En styrelse bestående av representanter från olika civilsamhällesorganisationer: 24
En styrelse bestående av feministiskt engagerade, frivilliganmälda och utvalda personer: 25
En blandning av ovanstående: 93
Genom en paraplyorganisation: 16
Annat: 5
Totalt: 163

Vem ska bestämma?

Hur ska fonden förvaltas? Vem ska bestämma hur medlen fördelas? Om en fond blir verklighet kommer den antagligen inte sköta sig själv – utan någon måste förvalta dess medel, se till att dess syften följs och dess mål uppnås genom hur pengarna fördelas. Någon måste alltså på något vis bestämma över fonden, och i enkäten […]

Utvalda sakfrågor eller teman (som kan skifta över tid): 42
Möjligheten att anställa personal/arvodera arbetsinsatser: 46
Finansiering av utrustning och/eller lokaler: 29
Aktiviteter: 41
Inga speciella prioriteringar, varje ansökan ska bedömas utefter sina förutsättningar: 70
Vet inte/ingen åsikt: 5
Annat: 3
Totalt: 144

Att prioritera bland feminismens behov

Vilka behov ska en feministfond prioritera? Om vi nu hade en fond med en massa pengar, hur skulle de fördelas, vilka behov skulle den prioritera? Det kan tyckas att frågan liknar den vi ställde i fråga 3 – vad anser du att det behövs mer pengar till – och det är väl inte helt fel. […]

Mindre beroende av offentliga medel: 75
Öronmärkta pengar till feminism: 85
Feminismen som fokusfråga: 84
Budskapet att pengar behövs i civilsamhället: 29
Annat: 6

Högsta vinsten?

Vilka vinster med en feministfond? Vi har tidigare gått igenom utmaningar med en oberoende feministfond, och kommit fram till att det finns några stycken – men vilka skulle vinsterna vara? Vad är det som skulle vara så himla bra med en sådan fond att det (kanske?!) är värt att konfrontera alla utmaningar och arbeta vidare […]