Organisering kan lösa gemensamma problem och ge mer tid till det feministiska arbete som den enskilde organisationen vill bedriva

Ju mer vi är tillsammans…

Nätverk för projektanställda Ju mer vi är tillsammans, desto starkare vi blir? Ett av civilsamhällets grundfundament är just att människor tillsammans – enade kring en specifik fråga eller kring ett intresse – kan åstadkomma mer än var individ kan göra på egen hand. Helheten är större än dess beståndsdelar. Trots det är det många anställda […]

Lästips för att lära mer om intersektionalitet

Intersektionalitet – mer än en vägkorsning

Inom feminismen hör en allt oftare begreppet intersektionalitet. Det behövs en intersektionell feminism, eller ett intersektionellt perspektiv, kan det sägas. Vad är då intersektionalitet? Intersektionalitet; hur olika maktstrukturer påverkar varandra Jo, intersektionalitet är ett sätt att se hur olika maktstrukturer, eller maktordningar, påverkar varandra. En intersektionell feminism handlar alltså om att se maktordningar förknippade med […]