2015-09-09 10.22.46

Vi tipsar om… material

Uppsjö av material I måndagens inlägg nämndes att det produceras en hel del material, både metodmaterial och annat material, inom civilsamhället – inte minst inom de projekt som drivs där. Ett problem som många metodmaterial och dess upphovsmakare står inför är att många inte har möjlighet att prova eller implementera de kunskaper och metoder som […]

Vilka möjligheter för påverkan ger de förslag som ryms inom utredningen "Palett för ett stärkt civilsamhälle"?
Bild från freepik.com

Palett för ett stärkt civilsamhälle

Palett för påverkan För ett tag sedan kom utredningen om ett stärkt civilsamhälle, eller Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) som den så fint kallas. I måndags, 11/4, arrangerade Tidskriften Kurage och Akademikerförbundet SSR ett samtal om utredningen – hur den påverkar organisationer och hur organisationer och civilsamhället kan använda utredningen för att bedriva […]

Hur lätt är det med organisering via sociala medier, när en inte kan sociala medier? Inte så himla lätt. Men hjälp finns att få, t ex genom boken "Gilla!" av Brit Stakston

Gilla ”Gilla”!

Sociala medier – mer än att gilla När vi hör om civilsamhälle och organisering i relation till sociala medier är det oftast i termer av att den nya tekniken och de nya medierna har underlättat för civilsamhället. Det talas om revolutioner via twitter och organisering med hjälp av facebook. I andra änden finns de som […]

Vilket ansvar har de finansiärer som stödjer civilsamhället för att civilsamhället är den demokratiska kraft det ofta tillskrivs?

Förslag till finansiärer

Hur finansiärer kan skapa demokratiska ringar på vattnet Stora delar av civilsamhället är beroende av olika typer av finansiärer för att kunna bedriva sin verksamhet. Det kan handla om statsbidrag, kommunala bidrag eller helt privata via fonder eller stipendier. En stödform är t ex projektbidrag som vi skrivit om tidigare. Genom att vara de som […]

Ledarskap i en ideell organisation skiljer sig från ledarskap i andra organisationer. BRINNA! kan vara bra att läsa även för den som inte har en ledarskapsroll men som vill fundera över arbetssätt och metoder i civilsamhället

Att ta hand om andras eld

När slipar du din såg? När vi lade ut en blänkare om det senaste blogginlägget – om utbrändhet i civilsamhället – på Malmö Jämställdhetsbyrås facebooksida kom det in ett tips om en bok som kan motverka just detta i kommentarerna. Det tackar vi för Boken som det tipsades om heter ”Brinna! Att göra skillnad som […]

Att brinna för något ses ofta som en tillgång i civilsamhället. Men den som brinner kan också bli utbränd.

Utbränd

Aktivism som håller hela livet Civilsamhällesengagemang. Det är något en gör på fritiden. Det är en av de grundläggande principerna i civilsamhället, att aktiviteterna och arbetet görs på fritiden utan ekonomisk ersättning. Det finns visserligen anställda inom civilsamhället – exempelvis genom projektmedel – men majoriteten är där på sin fritid och jobbar gratis för något […]

Att delta på konferenser och utbildningar är ofta förenat med kostnader. Inte bara för deltagande, utan också för resor och boende. Alla organisationer har inte ekonomiska resurser för att kunna delta

Inte för alla

Inte för alla – bara för vissa? I början av november arrangerades årets MR-dagar och O/organiserad feminism? var där och bjöd in till workshop på temat Finansiera feminismen. Att medverka på MR-dagarna var en av de aktiviteter som fanns med i vår projektplan och också som en kostnad inom projektbudgeten när vi sökte medel hos […]

Hinder kan se olika ut och behöver olika strategier för att överkommas. SVAR PÅ TAL guidar till verbalt självförsvar

Vi tipsar om… SVAR PÅ TAL

Verbalt självförsvar! Känner du igen känslan av att komma på absolut bästa svaret på någons kommentar eller gliring, fast typ en halvtimme efter att situationen är förbi? Och så tänker du att ”nästa gång, då ska jag komma ihåg att svara så här”. Fast när nästa gång kommer så är den ju liiite annorlunda, och […]

Att bygga och att underhålla demokrati tar tid. Eftersom det råder brist på tid inom civilsamhället riskerar demokratin att många gånger få stryka på foten.

Interndemokrati

Civilsamhället ≠ demokrati? Som du kunnat läsa i inlägget om civilsamhällets demokratiska effekter är en av civilsamhällets stora förtjänster att det bidrar till civilitet, till interna och till externa demokratieffekter. Men vad händer med dessa om civilsamhället inte har kunskapen eller resurserna – och därmed förmågan – att upprätthålla demokrati i sina egna förfaranden? Om […]

Genom en gemensam e-postlista kan olika civilsamhällesorganisationer lättare få överblick över vad andra arbetar med, och har möjlighet att hitta samverkansparter och kontaktuppgifter

Underlätta organisering!

Jämlikhetslistan? MR-listan? PK-listan? Okej, det behöver jobbas lite mer på namnet, men idén är i princip färdig. För att underlätta organisering föreslår vi en gemensam e-postlista för civilsamhällesorganisationer som i sin verksamhet eftersträvar jämlikhet, eller har sin bas i mänskliga rättigheter. Vi föreslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar på sig uppgiften att inrätta […]