Glada tillrop

Ett glatt tillrop…

…för att Feministiskt Perspektiv och Eva Lindholm förra veckan skrev en artikel om vår projektrapport. Jättekul, tycker vi och hoppas att vi på det sättet kan nå ut till ännu fler feminister. Och att vi tillsammans kan samla kraft för att ifrågasätta de skeva strukturerna i civilsamhället som spär på samhällets ojämställdhet och gör det […]

Hur lätt är det med organisering via sociala medier, när en inte kan sociala medier? Inte så himla lätt. Men hjälp finns att få, t ex genom boken "Gilla!" av Brit Stakston

Gilla ”Gilla”!

Sociala medier – mer än att gilla När vi hör om civilsamhälle och organisering i relation till sociala medier är det oftast i termer av att den nya tekniken och de nya medierna har underlättat för civilsamhället. Det talas om revolutioner via twitter och organisering med hjälp av facebook. I andra änden finns de som […]

Boken Förbjuden handling kan hjälpa oss att förstå det motstånd som könad organisering ofta väcker.

Kvinnors organisering – en förbjuden handling?

Politik och kön Organisering – kollektivt handlande – krävs för att åstadkomma förändring. Feministisk organisering krävs för att utmana och förändra de samhälleliga regler som idag gäller för förhållandet mellan makt och kön. Regler som för det mesta är osynliga, inofficiella, men som ändå styr samhället och dess individer med järnhand – vad får vi […]

I boken Normkreativ finns både kunskap om varför det ofta är ojämlikt och hur vi istället kan göra jämlikt.

Bli normkreativ!

Göra jämlikhet Det senaste materialtipset här på bloggen handlade om hur vi ska upptäcka havet vi simmar i  – alltså de normer som omger oss i den organisation (eller de sammanhang) vi verkar och befinner oss i. Genom att se normerna och granska vilka normer som leder till makt och status och hur detta gynnar […]

Boken "Inkludera" av Frida Ohlsson Sandahl är ett boktips för den som vill lära sig arbeta mer normkritiskt inom sin organisation.

Att upptäcka havet

Inkludera I boken Inkludera refererar författaren Frida Ohlsson Sandahl till maskulinitetsforskaren Michael Kimmel som enligt uppgift sagt att fisken är den sista som upptäcker havet – som en jämförelse om hur den som befinner sig i normen är den sista att upptäcka normen. Den som bryter mot normen är dock medveten om normen desto oftare. […]

En av definitionerna av feminism som används i arbetet med O/organiserad feminism?

Vad är feminism?

Vi säger att organiserad feminism är bättre än oorganiserad. Men vad är feminism egentligen? Är det samma sak som jämställdhet? Är det samma sak som kvinnors rättigheter? Eller är det något annat? Det finns kanske lika många definitioner av feminism som det finns feminister. Malmö Jämställdhetsbyrå – som driver projektet O/organiserad feminism? – är en […]

Den onorma boken är skriven av Selma Gušić och illustrerad av Lisa Ewald

Onormigt som hjälp för jämlikhet

Många civilsamhällesorganisationer vilar på grunden om alla människors lika värde. Men trots att vi som är verksamma inom det jämlikhetssträvande civilsamhället tror på jämlikhet, rättvisa, jämställdhet, likabehandling, kan det ibland vara svårt att praktisera. Vi är ju uppvuxna, och lever, i ett samhälle som är ojämlikt och vårt beteende styrs bland annat av inlärda normer […]

Lästips för att lära mer om intersektionalitet

Intersektionalitet – mer än en vägkorsning

Inom feminismen hör en allt oftare begreppet intersektionalitet. Det behövs en intersektionell feminism, eller ett intersektionellt perspektiv, kan det sägas. Vad är då intersektionalitet? Intersektionalitet; hur olika maktstrukturer påverkar varandra Jo, intersektionalitet är ett sätt att se hur olika maktstrukturer, eller maktordningar, påverkar varandra. En intersektionell feminism handlar alltså om att se maktordningar förknippade med […]