Glada tillrop

Ett glatt tillrop…

…för att Feministiskt Perspektiv och Eva Lindholm förra veckan skrev en artikel om vår projektrapport. Jättekul, tycker vi och hoppas att vi på det sättet kan nå ut till ännu fler feminister. Och att vi tillsammans kan samla kraft för att ifrågasätta de skeva strukturerna i civilsamhället som spär på samhällets ojämställdhet och gör det […]

Innovation som stjälper

Innovation – en björntjänst till samhället

Varför kravet på innovation stjälper – både civilsamhället och samhället Mycket verksamhet inom det feministiska civilsamhället bedrivs, som påpekats många gånger förr, i projektform. Ett projekt är per definition tidsbegränsat. Projektmedel kan inte heller användas för att finansiera grundläggande eller ordinarie verksamhet, eller det som kan kallas baskostnader, utan enbart de kostnader som projektet i […]

Ja, nej eller kanske? Vad kommer Malmös politiker säga om de förslag vi lagt fram för ett stärkt feministiskt civilsamhälle?

3 förslag för ett stärkt civilsamhälle

För ett tag sedan kontaktade vi samtliga ledamöter i Malmö stads fritidsförvaltning med tre förslag om hur de kan stärka Malmös feministiska civilsamhälle. Nu har vi också skrivit om förslagen som en debattartikel. Våra förslag och artikeln kan du läsa här nedanför. Stärk det feministiska civilsamhället Personer av alla kön ska ha samma rätt och […]

Det blir som att slå knut på resonemanget när den som arbetar med feministiska frågor som exempelvis ekonomisk självständighet själv arbetar under liknande arbetsförhållanden som en kritiserar

En kvinnofälla slår igen

Anställd i civilsamhället – en kvinnofälla? Det finns anledningar att diskutera vilka arbetsvillkor som råder inom det feministiska civilsamhället, och samtidigt koppla dem till den kritik som samma civilsamhälle ofta riktar mot de villkor som råder inom kvinnodominerade yrken. Yrken som ses som en kvinnofälla. (Ett begrepp som för övrigt kan gälla mer än arbetslivet, […]

Förvirring

SKANDAL!

…eller? Är detta verkligen en skandal? Den som läser denna blogg med någorlunda regelbundenhet kan inte ha missat att vi pratat en hel del om pengar och finansiering. Anledningen till det kan du läsa i något av de föregående inläggen som är taggade just ”finansiering”. Att frågan om finansiering riskerar att bli något av en […]

Vilket ansvar har de finansiärer som stödjer civilsamhället för att civilsamhället är den demokratiska kraft det ofta tillskrivs?

Förslag till finansiärer

Hur finansiärer kan skapa demokratiska ringar på vattnet Stora delar av civilsamhället är beroende av olika typer av finansiärer för att kunna bedriva sin verksamhet. Det kan handla om statsbidrag, kommunala bidrag eller helt privata via fonder eller stipendier. En stödform är t ex projektbidrag som vi skrivit om tidigare. Genom att vara de som […]

Ny utredning som projektbidragens vara eller icke vara på gång?

Slutet för projektbidrag

Ny utredning tillsatt – slutet för projektbidrag? Regeringen har beslutat att tillsätta en ny utredning gällande att avskaffa projektbidrag för jämställdhetsarbete. Istället ska möjligheten för långsiktigt stöd utredas. Nä, alltså skoja’ bara. Så är det inte alls. Projektbidragen verkar bli kvar ett tag till. Men varför är det ens kul att skoja om? Jo, för […]

Majoriteten av svaren i feministfondsenkäten kan tolkas som att idén ges grönt ljus hos många feminister. Det är ett kanonbra underlag för att arbeta vidare med idén.

Något att tillägga?

Sista frågan Det har blivit dags för att ta en titt på den allra sista frågan i enkäten om feministfondens vara eller icke vara. I den ville vi helt enkelt veta om de svarande hade något de ville tillägga, som gick utöver de svar de redan gett. Vi fick in 25 svar på den frågan. […]

Via diskussioner och omröstningar på nätet (i ett specifikt forum): 33
Genom workshops och fysiska diskussionsträffar runt om i landet: 90
Genom en tillsatt arbetsgrupp: 70
Vet inte/ingen åsikt: 14
Annat: 4
Totalt: 144

Vilka kriterier?

Hur tar vi fram fondens kriterier? Föregående inlägg om feministfonden handlade om hur en eventuell framtida fond borde styras, alltså vem som skulle bestämma. Men hur ska vi få fram vad fonden ska syfta till och vilka mål den ska främja? Den ska stärka feminismen, såklart, men hur? Vilka målsättningar ska vara grundläggande, vilka kriterier […]

En styrelse bestående av representanter från olika civilsamhällesorganisationer: 24
En styrelse bestående av feministiskt engagerade, frivilliganmälda och utvalda personer: 25
En blandning av ovanstående: 93
Genom en paraplyorganisation: 16
Annat: 5
Totalt: 163

Vem ska bestämma?

Hur ska fonden förvaltas? Vem ska bestämma hur medlen fördelas? Om en fond blir verklighet kommer den antagligen inte sköta sig själv – utan någon måste förvalta dess medel, se till att dess syften följs och dess mål uppnås genom hur pengarna fördelas. Någon måste alltså på något vis bestämma över fonden, och i enkäten […]