2015-09-09 10.22.46

Vi tipsar om… material

Uppsjö av material I måndagens inlägg nämndes att det produceras en hel del material, både metodmaterial och annat material, inom civilsamhället – inte minst inom de projekt som drivs där. Ett problem som många metodmaterial och dess upphovsmakare står inför är att många inte har möjlighet att prova eller implementera de kunskaper och metoder som […]

Ytterligare en bild för att illustrera organisering - denna gång med frukt och från Freepik - öppet innehåll med bilder

Öppet! Välkommen att använda

Öppet innehåll – en hjälp i feminismen Att bedriva feminism kan kräva andra kunskaper och kompetenser än bara (eller, bara och bara!) feminism. Som vi var inne på i inlägget om ”Gilla” och sociala medier kan det till exempel behövas kunnighet i hur en använder sociala medier som verktyg i sitt arbete. Vi har tidigare […]

Hur lätt är det med organisering via sociala medier, när en inte kan sociala medier? Inte så himla lätt. Men hjälp finns att få, t ex genom boken "Gilla!" av Brit Stakston

Gilla ”Gilla”!

Sociala medier – mer än att gilla När vi hör om civilsamhälle och organisering i relation till sociala medier är det oftast i termer av att den nya tekniken och de nya medierna har underlättat för civilsamhället. Det talas om revolutioner via twitter och organisering med hjälp av facebook. I andra änden finns de som […]

Det ideologiska civilsamhället har ofta stora visioner om ett förändrat samhälle. Hindren på vägen är många, bland annat bristen på tid och pengar.

Feministiska mål

Feministiska mål för feministiska allianser Skulle feministiska allianser underlättas genom att det feministiska civilsamhället tydligare arbetar målbaserat? Idén föddes under O/organiserad feminism?s första projektår och går ut på att feministiska organisationer inom ett givet geografiskt område gemensamt tar fram en rad mål för deras feministiska arbete. Målen kan sedan inordnas i ett förgrenat schema, där […]

Ljusträd

Feministiska allianser

Hur gör vi feministiska allianser? Allianser. Det är ett ord som ofta hörs när vi pratar om organisering. Genom att skapa allianser skapar vi organisering. Men vad betyder det? Och hur gör en? Det senaste referensgruppsmötet inom O/organiserad feminism? ägnades åt att diskutera just allianser. Referensgruppen träffas fyra gånger under projektåret och i gruppen deltar […]

Ledarskap i en ideell organisation skiljer sig från ledarskap i andra organisationer. BRINNA! kan vara bra att läsa även för den som inte har en ledarskapsroll men som vill fundera över arbetssätt och metoder i civilsamhället

Att ta hand om andras eld

När slipar du din såg? När vi lade ut en blänkare om det senaste blogginlägget – om utbrändhet i civilsamhället – på Malmö Jämställdhetsbyrås facebooksida kom det in ett tips om en bok som kan motverka just detta i kommentarerna. Det tackar vi för Boken som det tipsades om heter ”Brinna! Att göra skillnad som […]

I boken Normkreativ finns både kunskap om varför det ofta är ojämlikt och hur vi istället kan göra jämlikt.

Bli normkreativ!

Göra jämlikhet Det senaste materialtipset här på bloggen handlade om hur vi ska upptäcka havet vi simmar i  – alltså de normer som omger oss i den organisation (eller de sammanhang) vi verkar och befinner oss i. Genom att se normerna och granska vilka normer som leder till makt och status och hur detta gynnar […]

Boken "Inkludera" av Frida Ohlsson Sandahl är ett boktips för den som vill lära sig arbeta mer normkritiskt inom sin organisation.

Att upptäcka havet

Inkludera I boken Inkludera refererar författaren Frida Ohlsson Sandahl till maskulinitetsforskaren Michael Kimmel som enligt uppgift sagt att fisken är den sista som upptäcker havet – som en jämförelse om hur den som befinner sig i normen är den sista att upptäcka normen. Den som bryter mot normen är dock medveten om normen desto oftare. […]

Bild: Fanny Beckman

Ojämställd kamp för jämställdhet

Ojämställt samhälle ⇒ ojämställt civilsamhälle Ett ojämställt samhälle skapar ett ojämställt civilsamhälle. Det är kanske inte helt förvånande. Mer förvånande är kanske egentligen att ojämställdheten, och ojämlikheten, i civilsamhället (eller den ideella sektorn, om en hellre vill kalla den det) inte uppmärksammas mer. Tid och pengar – förutsättningar för civilsamhällesengagemang Olika grupper har nämligen väldigt […]

Den onorma boken är skriven av Selma Gušić och illustrerad av Lisa Ewald

Onormigt som hjälp för jämlikhet

Många civilsamhällesorganisationer vilar på grunden om alla människors lika värde. Men trots att vi som är verksamma inom det jämlikhetssträvande civilsamhället tror på jämlikhet, rättvisa, jämställdhet, likabehandling, kan det ibland vara svårt att praktisera. Vi är ju uppvuxna, och lever, i ett samhälle som är ojämlikt och vårt beteende styrs bland annat av inlärda normer […]