Att veta att en utsätts för diskriminering är ett första steg för att kunna göra något åt det. Genom att sprida kunskap kan fler få tillgång till den möjligheten

Vad är diskriminering?

Diskrimineringslag för att främja alla människors lika värde För att vi ska kunna använda diskrimineringslagen som det är tänkt – det vill säga för att bekämpa diskriminering och främja mänskliga rättigheter – är det viktigt att vi vet om att den finns och hur den kan användas. En av de saker som kursen ”Med lagen […]

Med lagen som verktyg

Med lagen som verktyg

På kurs! I helgen som gick anordnade DO (Diskrimineringsombudsmannen), Helsingborgs ADB , Malmö mot Diskriminering och Sensus kursen ”Med lagen som verktyg. En kurs för dig som är aktiv i civilsamhället”. Eftersom ett av de hinder som identifierades under vår kartläggning förra året var att det trots goda intentioner saknas tillfredsställande kunskap om interndemokrati, tillgänglighet, […]