Festival

Festival och feminism

Feminism och aktivism i Malmö Under årets feministiska festival arrangerade vi en av dess mötesplatser, under titeln ”Feminism och aktivism i Malmö”. En liten grupp engagerade feminister trotsade morgontröttheten, och möjligen lite extra sömnbrist orsakat av föregående kväll stora feministfest, och diskuterade teman som rum för feminism – offentlig feminism – ett feministiskt Malmö tillsammans. […]

I slutet av maj bjöd vi in de politiker som medverkat i projektet till ett avslutande samtal. Syftet var att tänka konstruktivt kring lösningar för ett stärkt feministiskt civilsamhälle i Malmö

Vad säger politiker?

Ett avslutande samtal – en summering Under det gångna projektåret har vi haft kontakt med en grupp politiker som uttryckt intresse för frågan om ett stärkt feministiskt civilsamhälle. Politikerna har fått löpande information om projektet, främst genom dess nyhetsbrev. Innan vi avslutar dessa två år som vi ägnat åt O/organiserad feminism? ville vi veta vad […]

Inlåst

Feministisk lock-in

24 timmars workshop om feministisk innovation Den som följer bloggen har kunnat läsa visa kritiska texter kring idén om innovation. Den kritiken handlar dock inte om innovation i sig självt, utan som kriterium för att kunna söka projektmedel. Utan den kopplingen till projektverksamhet kan innovation givetvis vara alldeles fantastiskt. Innovation behövs för att inte feminismen […]

Påverka paletten

Att påverka det som påverkar

Vem formar politiken för det civila samhället? Med risk för att låta tjatig, civilsamhällesutredningens betänkande har offentliggjorts. Det är en text på 540 sidor som går under namnet ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”. Det självklara smeknamnet blir ”paletten”, vilket också introducerats som en ny tagg här på bloggen. Utredningen är välkommen. Med tanke på hur […]

Organisering kan lösa gemensamma problem och ge mer tid till det feministiska arbete som den enskilde organisationen vill bedriva

Ju mer vi är tillsammans…

Nätverk för projektanställda Ju mer vi är tillsammans, desto starkare vi blir? Ett av civilsamhällets grundfundament är just att människor tillsammans – enade kring en specifik fråga eller kring ett intresse – kan åstadkomma mer än var individ kan göra på egen hand. Helheten är större än dess beståndsdelar. Trots det är det många anställda […]

Det ideologiska civilsamhället har ofta stora visioner om ett förändrat samhälle. Hindren på vägen är många, bland annat bristen på tid och pengar.

Feministiska mål

Feministiska mål för feministiska allianser Skulle feministiska allianser underlättas genom att det feministiska civilsamhället tydligare arbetar målbaserat? Idén föddes under O/organiserad feminism?s första projektår och går ut på att feministiska organisationer inom ett givet geografiskt område gemensamt tar fram en rad mål för deras feministiska arbete. Målen kan sedan inordnas i ett förgrenat schema, där […]

Ljusträd

Feministiska allianser

Hur gör vi feministiska allianser? Allianser. Det är ett ord som ofta hörs när vi pratar om organisering. Genom att skapa allianser skapar vi organisering. Men vad betyder det? Och hur gör en? Det senaste referensgruppsmötet inom O/organiserad feminism? ägnades åt att diskutera just allianser. Referensgruppen träffas fyra gånger under projektåret och i gruppen deltar […]

Genom att hjälpas åt främjar vi den feministiska utvecklingen i samhället. Tillsammans bygger vi ett feministiskt samhälle.

Konkurrens är patriarkalt

Skippa konkurrens till förmån för samverkan Två av de resurser som behövs mest inom civilsamhället är tid och pengar. Det är också dessa två det råder mest brist på, och denna brist utgör de största hindren för det feministiska civilsamhället och organisering. Det är också två resurser som i mycket hänger ihop med varandra – […]

Tid är en av de stora bristvarorna i det feministiska civilsamhället, och samtidigt en av de viktigaste resurserna. Hur kan vi organisera oss för att frigöra tid som vi kan ägna åt feministisk samhällsförändring?

Organisering, mobilisering, förändring

Organisering frigör tid för feminism I början av december 2015 arrangerades en konferens på temat ”Vi GÖR social mobilisering” på Malmö Högskola. Bakom konferensen stod bland andra Sveriges Stadsmissioner som drivit ett projekt om just social mobilisering. Organisering förutsättning för mobilisering Under dagen anordnades ett panelsamtal med bland andra företrädare från Kontrapunkt. Kontrapunkt har, som […]