Är systerskap könsspecifikt eller något som kan utövas mellan personer av alla kön?

Systerskap

Att utöva systerskap är att göra feminism Ibland kan de feministiska diskussionerna bli teoretiska och abstrakta. Det handlar om strukturer och mönster, att göra analyser utifrån de egenskaper och beteenden vi lär oss med bas i det kön vi föds med, och som vår omgivning uppfattar oss som. Att feminismen eftersträvar jämställdhet och jämlikhet är […]

Via diskussioner och omröstningar på nätet (i ett specifikt forum): 33
Genom workshops och fysiska diskussionsträffar runt om i landet: 90
Genom en tillsatt arbetsgrupp: 70
Vet inte/ingen åsikt: 14
Annat: 4
Totalt: 144

Vilka kriterier?

Hur tar vi fram fondens kriterier? Föregående inlägg om feministfonden handlade om hur en eventuell framtida fond borde styras, alltså vem som skulle bestämma. Men hur ska vi få fram vad fonden ska syfta till och vilka mål den ska främja? Den ska stärka feminismen, såklart, men hur? Vilka målsättningar ska vara grundläggande, vilka kriterier […]

Utvalda sakfrågor eller teman (som kan skifta över tid): 42
Möjligheten att anställa personal/arvodera arbetsinsatser: 46
Finansiering av utrustning och/eller lokaler: 29
Aktiviteter: 41
Inga speciella prioriteringar, varje ansökan ska bedömas utefter sina förutsättningar: 70
Vet inte/ingen åsikt: 5
Annat: 3
Totalt: 144

Att prioritera bland feminismens behov

Vilka behov ska en feministfond prioritera? Om vi nu hade en fond med en massa pengar, hur skulle de fördelas, vilka behov skulle den prioritera? Det kan tyckas att frågan liknar den vi ställde i fråga 3 – vad anser du att det behövs mer pengar till – och det är väl inte helt fel. […]

Mindre beroende av offentliga medel: 75
Öronmärkta pengar till feminism: 85
Feminismen som fokusfråga: 84
Budskapet att pengar behövs i civilsamhället: 29
Annat: 6

Högsta vinsten?

Vilka vinster med en feministfond? Vi har tidigare gått igenom utmaningar med en oberoende feministfond, och kommit fram till att det finns några stycken – men vilka skulle vinsterna vara? Vad är det som skulle vara så himla bra med en sådan fond att det (kanske?!) är värt att konfrontera alla utmaningar och arbeta vidare […]

Antal svar: 151
Att få ihop pengar: (75 st)
Att utforma kriterier för vem som skulle kunna söka pengar: (60 st)
Att får fördelningen av pengar att bli rättvis: (51st)
Att utforma kriterierna så att det motverkar ojämlikheterna inom det feministiska civilsamhället: (69 st)
Att definiera vad som räknas som feministisk verksamhet: (65st)
Att skapa styrning och förvaltning av fonden: (46st)
Att hitta etiska sätt att få fondens medel att växa: (50st)
Vet inte/ingen åsikt: (9st)
Annat: (15st)

En fond – många utmaningar

Jämlikhet, rättvisa och … pengar (?!) Det är de främsta utmaningar ni som svarat på enkäten ser med en feministfond. Hur får vi ihop pengarna? Hur fördelas pengarna rättvist och hur kan de användas för att utjämna ojämlikheter inom det feministiska civilsamhället? För även om majoriteten av er som svarat på vår enkät om en […]

Feministfondsenkät fråga 1

Äntligen!

Och vad är det för dag idag då? Jo, det är minsann februari månads sista dag. Och vad har jag lovat er att ni ska få i februari? Jag vill minnas att jag lovat er en sammanställning av feministfondsenkäten som avslutades i januari. Så har det ju inte riktigt blivit. Som ni kanske har läst […]

I februari kommer sammanställningen av den webbaserade enkäten gällande feministfonden. Vi går en ny feministisk vår till mötes!

Vad sägs om en feministfond? Behov och risker

Sommaren slutar här Eller, om inte sommaren – som så här i januari känns ganska avlägsen – så i alla fall sammanställningen av sommarens enkät om en feministfond! Under februari månad kommer sammanställningen av den nätbaserade enkät som handlar om samma fråga. Detta avslutande inlägg handlar om de två sista frågorna på enkäten från i […]

Innan idén om en feministfond kan ges grönt ljus måste fondens syfte och mål specificeras. Bäst blir det om detta görs tillsammans med dem fonden ska gynna - civilsamhällets feminister.

Vad sägs om en feministfond?

Money makes feminism go ‘round? Pengar, finansiering, söka medel, kostnader… En hel del av inläggen här på bloggen handlar om frågan om finansiering, finansiering av feministisk verksamhet inom civilsamhället. Varför så mycket fokus på just denna fråga? Jo, för att det är ett stort problem. För även om mycket kan göras även utan pengar, så […]

Genom att hjälpas åt främjar vi den feministiska utvecklingen i samhället. Tillsammans bygger vi ett feministiskt samhälle.

Konkurrens är patriarkalt

Skippa konkurrens till förmån för samverkan Två av de resurser som behövs mest inom civilsamhället är tid och pengar. Det är också dessa två det råder mest brist på, och denna brist utgör de största hindren för det feministiska civilsamhället och organisering. Det är också två resurser som i mycket hänger ihop med varandra – […]