För att stärka den feministiska organiseringen behöver civilsamhället arbeta på olika nivåer. I vårt metodkit kallar vi dem mikro, meso och makro

Att arbeta på olika nivåer

När vi under förra projektåret av O/organiserad feminism? skulle ta fram metoder för att stärka den lokala feministiska organiseringen började vi med att kartlägga vilka hinder som aktiva feminister i Malmö såg i sitt arbete och engagemang. Det visade sig att många hinder orsakades av brist på antingen tid eller pengar – eller bägge. Hellre […]