Kunskapens frukt

Nytta och nöje

Vem kan leva på applåder? Människor som har erfarenhet av kultursektorn berättar ibland om problemet med att de förväntas uppträda, skapa, måla, bidra, rita, stand-uppa osv, osv utan betalning. Arrangörerna meddelar välvilligt att de kan få ett mål mat och kanske lite öl som tack för att de är med. Och menar ibland att det […]

Himlen är taket men det finns hinder i vägen

Mer än offentliga bidrag

Finns alternativ till den offentliga finansieringen? Enligt Paletten så finns det en mängd olika finansieringskällor för verksamhet inom civilsamhället. Det är inte så konstigt eftersom civilsamhället innehåller en sådan otrolig mängd olika verksamheter. Utredningen nämner till exempel medlemsavgifter, offentliga bidrag, sponsring, rörelseintäkter, insamlade medel och avkastning från befintliga fonder (SOU 2016:13:76). Den vanligaste formen av […]

2015-09-09 10.22.46

Vi tipsar om… material

Uppsjö av material I måndagens inlägg nämndes att det produceras en hel del material, både metodmaterial och annat material, inom civilsamhället – inte minst inom de projekt som drivs där. Ett problem som många metodmaterial och dess upphovsmakare står inför är att många inte har möjlighet att prova eller implementera de kunskaper och metoder som […]

Alliansskapande stod på agendan när vi bjöd in Ana och Aina från Ett Enat Malmö för att prata om hur vi kan göra feministiska allianser.

Att göra feministiska allianser

Alliansskapande i praktiken I förra veckan bjöd vi in till ett samtal om hur vi kan göra feministiska allianser i praktiken. Bakgrunden till samtalet var att alliansskapande är ett ord som dykt upp under projekttiden, i hänseende att det (alliansskapandet) skulle vara något som kan stärka organisering. Eftersom det låtit som något högst relevant för […]

Är systerskap könsspecifikt eller något som kan utövas mellan personer av alla kön?

Systerskap

Att utöva systerskap är att göra feminism Ibland kan de feministiska diskussionerna bli teoretiska och abstrakta. Det handlar om strukturer och mönster, att göra analyser utifrån de egenskaper och beteenden vi lär oss med bas i det kön vi föds med, och som vår omgivning uppfattar oss som. Att feminismen eftersträvar jämställdhet och jämlikhet är […]

Ytterligare en bild för att illustrera organisering - denna gång med frukt och från Freepik - öppet innehåll med bilder

Öppet! Välkommen att använda

Öppet innehåll – en hjälp i feminismen Att bedriva feminism kan kräva andra kunskaper och kompetenser än bara (eller, bara och bara!) feminism. Som vi var inne på i inlägget om ”Gilla” och sociala medier kan det till exempel behövas kunnighet i hur en använder sociala medier som verktyg i sitt arbete. Vi har tidigare […]

En överblick över det feministiska civilsamhället kan underlätta för dem som är engagerade och stärka organiseringen.

Metod: Fembrella

Vad händer?! I mitten av december firade Feministiskt Initiativ Malmö tioårskalas för partiet. Undertecknad var på plats efter inbjudan att hålla en workshop om feministisk organisering. Förutom ruskigt god soppa och härlig dansant musik bjöds det också på en massa spännande samtal om feminism, feministisk organisering och mobilisering. Här – som förr även i de […]

Tid är en av de stora bristvarorna i det feministiska civilsamhället, och samtidigt en av de viktigaste resurserna. Hur kan vi organisera oss för att frigöra tid som vi kan ägna åt feministisk samhällsförändring?

Organisering, mobilisering, förändring

Organisering frigör tid för feminism I början av december 2015 arrangerades en konferens på temat ”Vi GÖR social mobilisering” på Malmö Högskola. Bakom konferensen stod bland andra Sveriges Stadsmissioner som drivit ett projekt om just social mobilisering. Organisering förutsättning för mobilisering Under dagen anordnades ett panelsamtal med bland andra företrädare från Kontrapunkt. Kontrapunkt har, som […]

En resurspool är också ett sätt att låta personer som vill bidra till det feministiska civilsamhället göra en insats, trots att de kanske inte vill åta sig ett längre engagemang eller förtroendeuppdrag. Bild: Fanny Beckman

Resurspool för feminism

Kortaste vägen mellan behov och resurs Ingen kan allt, men alla kan något. Sharing is caring. Plattityderna kan stundtals hagla tätt, men det betyder inte nödvändigtvis inte att de inte bär med sig sanningar – om än uttjatade. För sanningen är trots allt att vi har möjlighet att komma längre, förändra mer, om vi hjälps […]