TACK till alla feminister som velat dela med sig av tankar och erfarenheter till vårt projekt! Utan er hade vi inte haft det underlag vi behövt för vare sig rapport, metodkit eller det följande  påverkansarbetet.

Tack för den här tiden!

Nu säger vi tack och hej – och avslutar bloggen En av de saker som kännetecknar projekt är att de är tidsbegränsade. De påbörjas och avslutas efter ett på förhand uppgjort tidsschema. Och nu har det blivit dags att avsluta det här projektet – och därmed också den här bloggen. Det här är bloggens sista […]

I slutet av maj bjöd vi in de politiker som medverkat i projektet till ett avslutande samtal. Syftet var att tänka konstruktivt kring lösningar för ett stärkt feministiskt civilsamhälle i Malmö

Vad säger politiker?

Ett avslutande samtal – en summering Under det gångna projektåret har vi haft kontakt med en grupp politiker som uttryckt intresse för frågan om ett stärkt feministiskt civilsamhälle. Politikerna har fått löpande information om projektet, främst genom dess nyhetsbrev. Innan vi avslutar dessa två år som vi ägnat åt O/organiserad feminism? ville vi veta vad […]

Ibland hopar sig arbetsuppgifterna och den knappa tiden räcker inte till. Tidsbristen är ett genomgående problem i det feministiska civilsamhället. Så bloggen tar paus i några dagar och är tillbaka nästa vecka!

Paus

Den här veckan har bloggen en paus. Gissa varför? Jo, på grund av tidsbrist. Inte helt överraskande. Den som läst bloggen vet att just tidsbristen är ett stort problem, både i civilsamhället i allmänhet och det feministiska civilsamhället i synnerhet. Eftersom detta projekt snart ska avslutas har en mängd göromål hopat sig – en medverkan […]

Ja, nej eller kanske? Vad kommer Malmös politiker säga om de förslag vi lagt fram för ett stärkt feministiskt civilsamhälle?

3 förslag för ett stärkt civilsamhälle

För ett tag sedan kontaktade vi samtliga ledamöter i Malmö stads fritidsförvaltning med tre förslag om hur de kan stärka Malmös feministiska civilsamhälle. Nu har vi också skrivit om förslagen som en debattartikel. Våra förslag och artikeln kan du läsa här nedanför. Stärk det feministiska civilsamhället Personer av alla kön ska ha samma rätt och […]

Ny utredning som projektbidragens vara eller icke vara på gång?

Slutet för projektbidrag

Ny utredning tillsatt – slutet för projektbidrag? Regeringen har beslutat att tillsätta en ny utredning gällande att avskaffa projektbidrag för jämställdhetsarbete. Istället ska möjligheten för långsiktigt stöd utredas. Nä, alltså skoja’ bara. Så är det inte alls. Projektbidragen verkar bli kvar ett tag till. Men varför är det ens kul att skoja om? Jo, för […]

Love Malmö 1

Tredje nyhetsbrevet skickat!

Nyhetsbrev nummer 3 – mars 2016 Som du redan vet om du läser den här bloggen så vill vi inom O/organiserad feminism? vill vi nå politiker för att dela med oss av projektets erfarenheter och skapa förutsättningar för påverkan kring det feministiska civilsamhällets villkor och förutsättningar. Politikerna som deltar i projektet på detta sätt är […]

Ja: 121 st
Nej: 6 st
Kanske: 24 st
Vet ej/osäker: 5 st
Antal svar: 156 st

Stärkt feminism?

Varför? Där fråga 3 gav utrymme för massor av djupdykning och analys är fråga 4 mer rättfram. Frågan handlade om de svarande trodde att en oberoende feministfond skulle kunna stärka den feministiska organiseringen. Majoriteten svarar ja – 79% av totalt 156 svar. Här finns ingen anledning till att bli långrandig. Majoriteten av de som svarar […]

Feministfondsenkät fråga 1

Äntligen!

Och vad är det för dag idag då? Jo, det är minsann februari månads sista dag. Och vad har jag lovat er att ni ska få i februari? Jag vill minnas att jag lovat er en sammanställning av feministfondsenkäten som avslutades i januari. Så har det ju inte riktigt blivit. Som ni kanske har läst […]

Det ideologiska civilsamhället har ofta stora visioner om ett förändrat samhälle. Hindren på vägen är många, bland annat bristen på tid och pengar.

Feministiska mål

Feministiska mål för feministiska allianser Skulle feministiska allianser underlättas genom att det feministiska civilsamhället tydligare arbetar målbaserat? Idén föddes under O/organiserad feminism?s första projektår och går ut på att feministiska organisationer inom ett givet geografiskt område gemensamt tar fram en rad mål för deras feministiska arbete. Målen kan sedan inordnas i ett förgrenat schema, där […]

Ljusträd

Feministiska allianser

Hur gör vi feministiska allianser? Allianser. Det är ett ord som ofta hörs när vi pratar om organisering. Genom att skapa allianser skapar vi organisering. Men vad betyder det? Och hur gör en? Det senaste referensgruppsmötet inom O/organiserad feminism? ägnades åt att diskutera just allianser. Referensgruppen träffas fyra gånger under projektåret och i gruppen deltar […]