Bild: Fanny Beckman

Beroende och oberoende

Vems agenda styr? Det finns en föresats om att civilsamhället ska vara en arena utanför staten, utanför företagen, utanför familjen – att civilsamhället ska vara oberoende. Ett beroende mellan civilsamhället och det offentliga kan förmodas skapa alltför mycket likriktning dem emellan, och civilsamhället riskerar tappa sin roll som maktkritisk aktör. Oberoende kan vara extra viktigt […]

Organisering kräver ofta mer tid och pengar än vad en tror.
Bild: Fanny Beckman

Tid är pengar

Money, money, money… Tid är pengar, sägs det ju. Och pengar är tid. Det är ett ömsesidigt förhållande som syns tydligt inom civilsamhället i allmänhet, och så även inom det feministiska civilsamhället och kvinnorörelsen. Olika tillgång till fritid Civilsamhället bygger på principen om idealitet, att människor enas om ett intresse eller en fråga och skänker […]

Oberoende om vi kallar det feminism eller kvinnorörelse är majoriteten av de engagerade kvinnor
Bild: Fanny Beckman

Feminism eller kvinnorörelse?

Är feminism och kvinnorörelse synonymer? Inom projektet O/organiserad feminism? har vi valt att benämna vårt arbetsområde som feminism, ibland kombinerat med kvinnorörelse. En del uppfattar att det är en stor skillnad mellan de två begreppen, andra använder dem som synonymer. Vi har letat efter en definition på begreppen som visar skillnaden mellan dem, men inte […]