I slutet av maj bjöd vi in de politiker som medverkat i projektet till ett avslutande samtal. Syftet var att tänka konstruktivt kring lösningar för ett stärkt feministiskt civilsamhälle i Malmö

Vad säger politiker?

Ett avslutande samtal – en summering

Under det gångna projektåret har vi haft kontakt med en grupp politiker som uttryckt intresse för frågan om ett stärkt feministiskt civilsamhälle. Politikerna har fått löpande information om projektet, främst genom dess nyhetsbrev. Innan vi avslutar dessa två år som vi ägnat åt O/organiserad feminism? ville vi veta vad politikerna tagit med sig från projektet, och vilka möjligheter som finns för att stärka det feministiska civilsamhället i Malmö från politiskt håll.

Redan lång tid innan mötet fick vi veta att Malmövänstern gjort en motion om ett kommunalt bidrag för kvinnors organisering, vilket är något som vi förespråkar i projektet eftersom det skulle ge lokala organisationer större kapacitet att driva sitt arbete. Här kan du läsa motionen: V – motion om stöd för kvinnors organisering

I slutet av maj bjöd vi in de politiker som medverkat i projektet till ett avslutande samtal. Syftet var att tänka konstruktivt kring lösningar för ett stärkt feministiskt civilsamhälle i Malmö

I slutet av maj bjöd vi in de politiker som medverkat i projektet till ett avslutande samtal. Syftet var att tänka konstruktivt kring lösningar för ett stärkt feministiskt civilsamhälle i Malmö

Avslutande samtal med politiker

I det avslutande samtalet sammanförde vi de politiker som medverkat i projektet (eller deras ersättare i de fall då de själva hade förhinder) och personer aktiva i det feministiska civilsamhället. Tjejjouren i Malmö medverkade, liksom IKF i Malmö. Agenda: Jämlikhet var också inbjudna, men hade inte möjlighet att närvara. Deltagande politiker var Toktam Jahangiry (fi), Hillevi Larsson (s), Annika Stark (s), Martina Skrak (v) och Nils Karlsson (mp). Noria Manouchi (m) skulle ersätta Torbjörn Tegnhammar (m) men fick förhinder med kort varsel.

Ett möte med konstruktivt fokus mellan personer aktiva i det feministiska civilsamhället och politiker på lokal och nationell nivå var ambitionen - och det var också så det blev! TACK alla som deltog!

Ett möte med konstruktivt fokus mellan personer aktiva i det feministiska civilsamhället och politiker på lokal och nationell nivå var ambitionen – och det var också så det blev! TACK alla som deltog!

Under mötet konstaterade vi gemensamt att en möjlighet för att stärka civilsamhället var fler möjligheter till möten mellan civilsamhällesaktiva och politiker inom partipolitiken. Sådana möten främjar förståelse för civilsamhällets situation och dialog om vilka möjligheter som finns för politiska beslut och förändring. Det var något som vi som deltog också tyckte att detta möte uppnådde.

Som den som arrangerade mötet tyckte jag att det blev ett väldigt bra möte, och jag vill verkligen tacka alla er som deltog. Och till alla politiker som varit med i projektet under året! Jag hoppas att det gett inspiration till att fortsätta verka för en stärkt feminism i Malmö. En summering av mötet finns att läsa här: Summering av samtal – organiseradfeminism

/Malin

Kommentera

Your email will not be published. Name and Email fields are required.