Hur skulle samhället se ut utan civilsamhället? Vilken riktning skulle samhällsutvecklingen ta? Är ett engagemang inom civilsamhället alltid valfritt?

Valfritt

Det är valfritt – här är dina val:

Vad hade hänt om allt det arbete som görs inom civilsamhället hade upphört? Om alla – miljoner människor och arbetsinsatser – helt enkelt lade ner? Strejkade? Eller helt enkelt inte orkade längre?

Vad skulle hända om civilsamhället sa upp sig?

Vad skulle hända om civilsamhället sa upp sig?

Civilsamhället räddar liv

Personer som gillar sport och idrott hade haft svårt att hitta möjligheter att träna. Alla de träningstillfällen som möjliggörs av att ideella föreningar engagerat frivilliga för att hålla i träningar hade upphört. Likaså hade massor av tillfällen till folkbildning som möjliggörs genom studiecirklar och studieförbund. Gemenskaper hade gått förlorade, och människor hade – bokstavligt talat – dött. Civilsamhället räddar liv genom att ge hungriga mat, genom att ge möjlighet till tak över huvudet för den som inte har någonstans att bo, genom att erbjuda stöd och hjälp åt den som mår dåligt, genom att tillhandahålla skyddat boende för den som behöver fly från en våldsam partner. Kvinnojourernas verksamhet är kanske den inom det feministiska civilsamhället som tydligast visar på vilka ödesdigra konsekvenser det kunnat få om människor valt att inte engagera sig, valt att inte jobba inom civilsamhällets organisationer. Varje år mördas cirka 20 kvinnor av en man de har eller har haft en nära relation med. Om kvinnojourerna och deras skyddade boende inte funnits hade siffran varit högre. Ibland kallas engagemang inom civilsamhället för frivilligengagemang, eller volontärarbete. Men utifrån dessa premisser, kan vi fortfarande kalla ett engagemang i civilsamhället för valfritt?

Till jourernas arbete kommer det arbete som görs i resten av det feministiska civilsamhället för att uppmärksamma frågan om våld och andra destruktiva beteenden som drabbar personer av alla kön, som både understödjer vikten av att jourerna finns och att det krävs mer än jourverksamhet för att uppnå målet om ett jämlikt samhälle utan våld.

Utan civilsamhället skulle utvecklingen mot ett mer humant, mer rättvist och mer jämlikt samhälle antagligen gå än långsammare än vad det gör idag.

Hur skulle samhället se ut utan civilsamhället? Vilken riktning skulle samhällsutvecklingen ta? Är ett engagemang inom civilsamhället alltid valfritt?

Hur skulle samhället se ut utan civilsamhället? Vilken riktning skulle samhällsutvecklingen ta? Är ett engagemang inom civilsamhället alltid valfritt?

Förtryck eller engagemang. Vad väljer du?

Både det faktum att enskilda kan drabbas och att samhällsutvecklingen riskerar avstanna om många skulle välja att avsluta eller begränsa sitt civilsamhällesengagemang medför risken för samvetsstress, som måndagens inlägg handlade om. Men i de fall då en är engagerad i en kamp/rörelse som också handlar om ens egna rättigheter, frihet och möjligheter är frågan om engagemanget faktiskt är ett val berättigad. Kan vi tala om ett reellt val när de alternativ som ges är engagemang eller att acceptera orättvisor och förtryck? Hur valfritt är det då att vara engagerad eller aktiv inom civilsamhället? Ett engagemang inom civilsamhället kan därför inte alltid översättas till frivilligengagemang. Den som utför det anser inte alltid att det är valfritt.

Valfritt?

Är det ett reellt val om alternativen en står inför är att drabbas av förtryck eller att engagera sig för att motverka förtrycket?

/Malin

Vill du bidra till ett samhälle utan våld? Då kan du bli medlem i en lokal tjej- eller kvinnojour. Du kan välja om du vill vara aktiv eller passiv medlem. Som passiv medlem betalar du medlemsavgiften, men behöver inte göra mer än så. Ditt stöd innebär ett ekonomiskt bidrag till jouren, men också att jourerna får mer tyngd i debatten med fler medlemmar och även kan ha lättare att få vissa bidrag. Vilka jourer som finns i din närhet kan du hitta hos Unizon eller ROKS.

Kommentera

Your email will not be published. Name and Email fields are required.